Ett land av motsägelser

Alice Petrén berättar i ”Made in France: stolthet och nationalism” om det Frankrike som har en svårfångad själ och så många motsägelser.

böcker | 2015-11-09
Av: Madelaine Seidlitz
Även publicerad i AmnestyPress #3/2015
Alice Petrén

Alice Petrén Foto: Thomas Malmqvist

Bok: Made in France: Stolthet och nationalism
Författare: Alice Petrén
Förlag: Atlantis

Vad är Frankrike för land egentligen? I boken Made in France: stolthet och nationalism, ger Alice Petrén genom ett axplock av teman som ” att vara fransk”, ”nationalism”, ”den Marine-blå vågen”, ”Sarkozy går en ny runda” och ”neuf-cube-förorten” sin bild av det land i vilket hon har bott och arbetet under många år. Petrén använder sig i stora delar av material från människor hon har i sitt arbete som korrespondent.

Det som är roligt och intressant är att hon lyckas fånga en del av Frankrikes svårfångade själ som är så motsägelsefull. Enligt lag är det till exempel förbjudet att registrera ras och trosuppfattning eftersom det skulle stå i strid med den så viktiga principen om jämlikhet. Samtidigt förlitar man sig i praktiken istället sig på sin polis och säkerhetstjänst för att veta vem som är vem.

Kapitlet om Marine Le Pen och Front National är spännande att läsa och ger en bra beskrivning av partiet och den familj som har präglar partiet. Petrén påminner oss också om att det på 1950-talet fanns en föregångare; UFF, Unionen för franskt broderskap. UFF hade i mitten av 1950-talet drygt femtio representanter i Nationalförsamlingen. En av dem var en ung Jean-Marie Le Pen.

Made in France

Made in France Foto: Atlantis

Jag är ofta i Frankrike och lever med en fransman. Det blir kanske därför extra intressant och faktiskt lite roligt att läsa Alice Petrens beskrivning av fransmännens känsla av upphöjdhet och beskrivningen av hur landet är toppstyrt och auktoritärt.

Frankrike är idag ett polariserat land med väldiga skillnader mellan rik och fattig, outbildad och utbildad. Skillnader i hur man blir behandlad beroende på klass och ursprung är stora och människor med annat ursprung än det franska kan råka illa ut . Som den nordafrikanske mannen som Alice Petren mötte när hon besökte Parisförorten Clichy sous Bois: ” Jag har fyra barn. De är duktiga i skolan och gör aldrig någon förnär. Ändå stoppas de nästan varje dag i id-kontroller. De är födda här i Frankrike och är franska medborgare, men kontrolleras ändå oavbrutet av polisen.”

Det finns ett Frankrike med två system och två rättviseskalor. Landet Frankrike går inte riktigt att förstå sig på.

Men samtidigt skulle jag ha önskat mig även andra beskrivningar, exempelvis av det som handlar om kultur och ett debattklimat som också kan vara uppfriskande för att det inte är så räddhågset. Ett land där det finns stöd för små boklådor och för kulturarbetare på ett helt annat sätt än vad vi har i Sverige. Med några fler prismor skulle boken ännu mer ha kunnat förmedla denna väldigt speciella blandning av attityder och system som kan göra en enormt frustrerad men också den öppenhet för kultur och samtal och lättheten i livet som allt är delar i det som kan kallas franskt.

Fokus är möjligen lite oklart i boken men ger ändå en bra ingång till några sidor av det franska samhället med tyngdpunkt på politik.

Madelaine Seidlitz

En kortare version av denna text publicerades i Amnesty Press nr 3/2015

böcker | 2015-11-09
Av: Madelaine Seidlitz
Även publicerad i AmnestyPress #3/2015