Amnesty ska bli en organisation för alla!

Sverige | 2006-12-14

För första gången har svenska Amnesty hållit ett aktivistseminarium. Osynliga trösklar som hindrar människor att finna sin plats i organisationen ska rivas.

En solig sensommardag anlände ett 80-tal aktivister till Lidingö i Stockholm för att 30 september–1 oktober delta i Amnestys första svenska aktivistseminarium. Idén har hämtats från Danmark som två veckor tidigare anordnade sitt, numera årliga, seminarium i Vejle på Jylland. Syftet med dessa sammankomster är att aktivister ska få möjlighet att träffas, hitta inspiration och utbyta erfarenheter med varandra.

Johan Hjelm från Uppsala tränas av Elisabeth Löfgren.

En frågeställning som genomsyrade både det svenska och det danska seminariet var hur Amnesty kan utveckla nya former av aktivism. Kortfattat handlade det om att våga utmana traditionella sätt att engagera sig och riva de osynliga trösklar som kan hindra människor att hitta sin plats i organisationen.

Det svenska aktivistseminariet inleddes med ett tal av Lisa Moreaus, vice ordförande i svenska Amnesty. Hon menade att det är viktigt att våga utmana och ifrågasätta invanda organisationsstrukturer för att alla ska känna sig välkomna som en del i Amnesty.
– Aktivismen utgör själva kärnan i Amnesty, betonade hon.

En av dem som lyfte upp liknande tankar under det danska seminariet var Brian Dooley från det internationella sekretariatet i London. Han pekade på vikten av att öka mångfalden genom att uppmuntra kortvarig aktivism, nå fler grupper i samhället och öppna för inspiration utifrån.

Det var ett späckat schema under de båda helgerna. Förutom en rad förelsäningar så erbjöds deltagarna att medverka i olika workshops. En uppskattad workshop som hölls under det svenska aktivistseminariet var »lokalt mediaarbete«. Deltagarna fick prova på att intervjuas och skriva ett pressmeddelande utifrån en artikel rörande »kriget mot terrorismen«. De fick på ett mycket givande sätt själva utarbeta ett upplägg för att försvara/diskutera artikeln i TV, radio och dagspress.

Workshopen visade på ett målande sätt hur Amnestys lokala mediaarbete kan se ut. Alla »intervjuoffer« gjorde mycket bra ifrån sig under den verklighetstrogna utfrågningen som hölls av Amnestys pressekreterare Elisabeth Löfgren.

I Danmark låg fokus i huvudsak på projektet »effektiv aktivism« som drivits
sedan 2005. Flera workshops tog utgångspunkt i detta projekt och behandlade teman som utvecklandet av effektiva aktiviteter och framtidens aktiviteter. Ett av projektets mål är att ta vara på den nya teknologi som vuxit fram under den senaste tiden. I och med internets utbredning och lättillgänglighet så öppnas nya möjligheter till alternativa former av aktivism och en mer effektiv samordning av densamma. Genom att samla all information som berör aktivisterna »under en hatt« på internet så blir det lättare att få en överblick över vad som sker och på samma gång dra lärdom från tidigare aktivism.

Silja Skønberg från Norge blev inspirerad.

Ett tema som berördes under de båda seminarierna var »kriget mot terrorismen«. Något som är särskilt aktuellt med tanke på Amnestys nya kampanj »Tortyr gör ingen säker« som startar nu i vinter.
Under det svenska seminariet pratade generalsekreterare Carl Söderbergh om hur det absoluta förbudet mot tortyr offras i kampen mot terrorism.

I Danmark talade Kim Bildsoe Lassen, före detta utrikeskorrespondent i USA och Mellanöstern, om USA:s motiv till kriget mot terrorismen. Han menade att USA:s agerande kan förstås genom att se till landets historia. Vissa reagerade starkt på hans föreläsning och uppfattade den som ett försvarstal för USA:s politik. Kim Bildsoe Lassen menade emellertid att han enbart ville visa på att lösningen till konflikten i Mellanöstern finns att hitta inom USA gränser.

I Norge har ännu inget aktivistseminarium anordnats men Silja Skønberg från norska sekretariatet var en av de norska gäster som blev inspirerad av det svenska seminariet:
– Vi är också imponerade av er grundkurs för nya aktivister. Och ni har ett imponerande ungdomsarbete.

Text och bild: Amanda Samuelsson och Emma Persson

Sverige | 2006-12-14