Det som inte syns

ledare | 2003-12-11

På ett seminarium på Bokmässan i Göteborg berättade den tidigare SVT-korrespondenten Peter Löfgren om hur han vid sin bevakning av den israeliska ockupationen av Gaza hade hamnat i närheten av en våldsam attack. Han kontaktade då hemmaredaktionen i Stockholm som var oförstående: ”Vi har inte sett det på CNN”.

Den så kallade CNN-effekten diskuteras ofta, både inom journalistiken och när det gäller hjälporganisationers möjlighet att få gensvar från bidragsgivare.
Norra Uganda har aldrig hamnat som huvudnyhet i CNN. Men det krig som har pågått sedan 1988 har inneburit många tusen döda och minst en miljon människor som har lämnat sina hem. Jan Egeland, undergeneralsekreterare i FN för samordning av nödhjälp, var skakad när han i november besökte området och sade att idag är ”konflikten i norra Uganda den värsta glömda och förbisedda nödsituationen i världen”:
– Hur kan vi som internationellt samfund tillåta att ett krig fortsätter som är riktat mot barn. Barn som kidnappas, hjärntvättas och görs till barnsoldater eller sexslavar och tvingas anfalla och döda sina egna familjemedlemmar i sina egna byar? Det som hänt där och fortfarande händer är ett moraliskt illdåd.

Det här numret av Amnesty Press innehåller ett skakande reportage från staden Gulu i norra Uganda. Dit vandrar barn varje natt i tusental för att slippa kidnappas i sina hembyar.

I förra numret berättade vi om de sexuella övergrepp som drabbat många kvinnor under kriget i Demokratiska republiken Kongo. Efter ett krig som har pågått sedan 1998 verkar vapenvilan hålla och en fredsprocess pågår, även om strider fortsätter i östra Kongo. Internationella organisationer kan åter besöka områden som varit stängda under lång tid då olika rebellgrupper och utländska arméer har utkämpat sitt krig för att komma åt Kongos rikedomar. Under hösten har allt fler rapporter kommit om att de sexuella övergreppen under kriget i Kongo har varit av en omfattning som tangerar det ofattbara.

– Vi har aldrig tidigare i en konfliktsituation stött på så många som blivit offer för våldtäkt, sade Christiane Berthiaume från FN-organet WFP i början av november.
Amnestys hemsida kan du gå in och protestera mot att sexuella övergrepp används som ett led i krigföringen i Kongo.

Det är ett sätt att visa att vi bryr oss om vad som händer även när TV-kamerorna inte är på plats.

Ulf B Andersson, redaktör

ledare | 2003-12-11