Thriller om dagens Hanoi

Läst & Sett | 2009-01-20

»Flickorna på 10:e våningen«
Karin Alfredsson
Damm förlag

Efter en lite trevande inledning tar sig Karin Alfredssons andra dokumentärthriller om läkaren Ellen Elg. Den här gången befinner hon sig i Vietnam, i Hanoi, och arbetar på ett av sjukhusen i staden.

"Flickorna på tionde våningen! skildrar kvinnoförtrycket i Vietnam, kvinnors traditionella ojämlikhet, som kommer till uttryck på olika plan. Framförallt relateras kvinnan hela tiden till mannen. Äktenskapet är viktigt och utan man förskjuts du av familjen och släkten eller tvingas till de lägst betalda jobben som uppassare i en familj, eller som så många kvinnor, till prostitution. Om du inte har egna starka ben att stå på. Hellre än att skiljas stannar du i ett äktenskap där mannen misshandlar dig, för alternativet är värre.

På grund av kvinnors låga status förekommer också trafficking och unga flickor köps från fattiga familjer för att jobba inom prostitution.

Berättelsen tar sakta tag i läsaren och skickligt vävs en historia kring en brutal och hänsynslös könshandel med flickor i skolåldern, svenska biståndsarbetare, krigsveteraner och 1970-talets FNL-aktivism och Ellens arbete på sjukhuset där ett ökat antal dödfödda barn rapporteras.

Mest bestående är ändå ilskan över alla män som medvetet och utan skuldkänslor skadar dessa utsatta tjejer, och killar, som tvingas sälja sina kroppar. Och att det verkar ha blivit allt mer accepterat i en värld där individens egen lycka har rätt att tillfredställas på bekostnad av någon annan.
Solveig Hauser

Läst & Sett | 2009-01-20