Thailand: Advokat fängslad

Fatta Pennan | 2023-11-22
Även publicerad i AmnestyPress #4/2023

Människorättsförsvararen och demokratiaktivisten Anon Nampa har fått två fängelsedomar och nya åtal förbereds där han bland annat hotas av 15 års fängelse för majestätsbrott. Han har som advokat och aktivist i många år arbetat med fredliga medel för demokrati, rättssäkerhet, mänskliga rättigheter och politiska reformer i Thailand.

Skriv till
Prime Minister Srettha Thavisin
Office of the Prime Minister
Government House, Pitsanulok Road
Bangkok
Thailand 10300
Fax: +66 2 282 5131
E-post: [email protected]

Dear Prime Minister,

I am deeply concerned that the Thai government has targeted human rights defender Anon Nampa with more than a dozen criminal proceedings and is arbitrarily detaining him in Bangkok Remand Prison for exercising his right to freedom of expression and peaceful assembly in public demonstrations. On 26 September 2023 he received a sentence of four years’ imprisonment and also a second sentence of two months’ imprisonment on 2 October 2023, all for speaking and participating in peaceful public assemblies in October and November 2020.

He is among 280 persons – including children - who your government has started criminal proceedings against under Article 112 of the Criminal Code, governing lèse-majesté, which allows for up to 15 years’ imprisonment.

I urge you to immediately and unconditionally release human rights defender Anon Nampa and all other people, including children, who have been targeted simply for exercising their human rights. Yours sincerely,

Sammanfattning av brevet på svenska

Jag är djupt oroad över att den thailändska regeringen har gjort människorättsförsvararen Anon Nampa till måltavla. Han är utsatt för över ett dussin förundersökningar och hålls godtyckligt häktad i Bangkok Remand Prison för att han fredligt använt sin yttrande- och mötesfrihet i offentliga demonstrationer. Den 26 september 2023 dömdes han till fyra års fängelse och den 2 oktober 2023 till två månaders fängelse. Bägge domarna var för att han hållit tal och deltagit i fredliga demonstrationer i oktober och november 2020.

Han är en av 280 personer, däribland barn, som er regering har startat processer mot under brottsbalkens paragraf 112 om majestätsbrott vilket kan ge upp till 15 års fängelse. Jag kräver att ni omedelbart och villkorslöst friger människorättsförsvararen Anon Nampa och alla andra personer, inklusive barn, som har blivit måltavla enbart för att de använt sina mänskliga rättigheter.

Högaktningsfullt,

Fotnot: En något kortare version publiceras också i nummer 4/2023.

UA: 105/23

Datum: Kontakta Amnesty Press om du tänker skriva efter 1 februari 2024.

Fatta Pennan | 2023-11-22
Även publicerad i AmnestyPress #4/2023