Kina: Journalists hälsa försämrad

Fatta Pennan | 2022-12-19
Även publicerad i AmnestyPress #4/2022

Journalists hälsa försämrad

Huang Qi grundade 1998 hemsidan ”64 Tianwang”, som rapporterar om mänskliga rättighetskränkningar som rapporteras av medborgarjournalister i Kina. Han har sedan dess avtjänat två fängelsestraff och greps igen 2016. Den 29 juli 2019 dömdes han av en folkdomstol i Mianyang till tolv års fängelse för att ha förmedlat statshemligheter till utlandet. Nu har Huang Qis hälsa försämrats med allvarliga sköldkörtelproblem och han förvägras nödvändig vård i fängelset.

Skriv till

Director Su Yuanliang
Sichuan Bazhong Prison
9, Xiangjiazhui, Bazhou,
Bazhong shi, Sichuan sheng, 636005
Folkrepubliken Kina

Dear Director Su:

I am writing to express my grave concern for the health and wellbeing of Huang Qi, a human rights defender who is currently serving a 12-year sentence in Sichuan Bazhong Prison for peacefully exercising his right to freedom of expression. The prison authorities must ensure that he has access to immediate and proper medical care.
I urge you to:
Ensure that Huang Qi receives urgent, regular, and adequate medical care,
Ensure that he has regular and unrestricted access to his family and to lawyers of his choice, and that he is not subjected to torture and other ill-treatment.
Yours sincerely,

Sammanfattning av brevet på svenska

Jag skriver för att uttrycka min starka oro för hälsan och välbefinnandet för Huang Qi, en människorättsförsvarare som för närvarande avtjänar ett 12-årigt fängelsestraff i Sichuan Bazhong-fängelset för att fredligt ha använt sin yttrandefrihet. Fängelsemyndigheterna måste se till att han får tillgång till omedelbar och korrekt vård.
Jag uppmanar er att se till att Huang Qi får skyndsam, regelbunden och adekvat medicinsk omsorg och se till att han får regelbunden och obegränsad tillgång till sin familj och advokat efter eget val och att han inte utsätts för tortyr och misshandel.
Högaktningsfullt

UA: 284/16

Fatta Pennan | 2022-12-19
Även publicerad i AmnestyPress #4/2022