USA: 36 fångar kvar på Guantánamo – Toffiq al-Bihani har suttit där sedan 2003

Fatta Pennan | 2022-09-06
Även publicerad i AmnestyPress #3/2022

I USA:s fångläger på Guantánamobasen på Kuba finns fortfarande 36 fångar varav 19 är klara för frigivning. En av dessa är Toffiq al-Bihani, jemenitisk medborgare född och uppvuxen i Saudiarabien, som suttit fängslad sedan 2003.

Skriv till
Secretary Antony Blinken
United State Department of State
2200 C Street NW
Washington DC 20037, USA
Internet: http://register.state.gov/ContactUs/contactusform

Dear Secretary Blinken,
The US government’s use of indefinite detention without charge at the military base in Guantánamo Bay as a response to 9/11 has been unlawful from the outset. I urge you to immediately prioritize and expedite the closure of the detention facility at the base. There are currently 19 men total cleared for transfer and they should be moved out of the facility immediately.
One man who is currently detained, Toffiq al-Bihani, has been held since early 2003 without being charged with any offense. He was subjected to torture and other ill-treatment at the hands of US authorities. He has been cleared for release since 2010, yet he remains still imprisoned in Guantánamo today.
There are also 17 men detained who have not yet been cleared and are also arbitrarily detained, many have been subjected to torture. The impunity that persists in relation to the torture, enforced disappearance and other human rights violations committed against these detainees is outrageous.

Yours sincerely,

Sammanfattning av brevet på svenska

Regeringen i USA har sedan 11 september 2001 använt sig av fängslande på obestämd tid utan åtal på Guantánamobasen vilket har varit olagligt från början. Jag ber er att omedelbart prioritera och skyndsamt genomföra en stängning av förvaret på basen. Det finns för närvarande 19 män som är godkända för frigivning och de borde omedelbart flyttas ut från förvaret.
En av de fängslade männen, Toffiq al-Bihani, har suttit fängslad sedan i början av 2003 utan att åtalas. Han har utsatts för tortyr och annan misshandel av de amerikanska myndigheterna. Trots att han redan 2010 blev godkänd för frigivning sitter han fortfarande fängslad.
Det finns också 17 män som hålls fängslade och ännu inte har godkänts för frigivning och också hålls godtyckligt internerade. Många av dem har utsatts för tortyr. Straffriheten som består när det gäller tortyr, påtvingade försvinnanden och andra människorättskränkningar som har begåtts mot dessa fångar är upprörande.
Högaktningsfullt

UA 66/22

Fatta Pennan | 2022-09-06
Även publicerad i AmnestyPress #3/2022