När tortyrturnén kom till Växjö

reportage | 2007-08-09

Kriget mot terrorismen har inneburit att flera demokratiska stater grovt kränker de mänskliga rättigheterna. För att uppmärksamma detta genomför Amnesty en sommarturné mot tortyr. Resan påbörjades i Umeå den 26 juni och fortsatte sedan söderut i landet. Amnesty Press hälsade på turnégänget då de besökte Växjö.

Tältet var en svalkande oas på den annars varma Storgatan.

Under måndagen och tisdagen den 6 och 7 augusti stannade turnébussen till på Storgatan i centrala Växjö och bjöd nyfikna förbipasserande på svalkande flädersaft då temperaturen sakta smög sig upp mot 30-strecket. Trots att många tycks ha valt stranden framför en dag på stan var Nina Fries och Isabel Schoultz, projektledare för sommarturnén, nöjda med antalet besökare. På måndagen såldes 18 stycken turné-t-shirts och många skrev under vädjandebrevet till José Sócrates, Portugals premiärminister och kommande ordförande för Europeiska rådet, att agera mot renditions, det vill säga mot utomrättsliga överlämnanden av människor mellan länder. Amnesty anser att Portugal som ordförandeland aktivt bör verka för att EU:s medlemsländer genomför opartiska utredningar av eventuell inblandning i renditions.

Sedan den 11 september 2001 har grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna skett i kampen mot terrorismen. Kritiken har främst riktats mot USA, men flera europeiska länder, inklusive Sverige, har sett mellan fingrarna på det absoluta förbudet mot tortyr och inte respekterat de mänskliga rättigheterna. Det absoluta förbudet mot tortyr riskerar att luckras upp då bristfälliga rättegångar, godtyckliga frihetsberövanden och ”försvinnanden” sker med europeiska regeringars samtycke. Den 9 december 2006 lanserade därför svenska Amnesty en kampanj vid namn ”Tortyr gör ingen säker – försvara de mänskliga rättigheterna i 'kriget mot terrorismen'”. Tanken med kampanjen är att belysa och uppmärksamma de grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna som tillåts ske för att terrorismen ska bekämpas. Enligt Amnesty måste terrorismen motarbetas, men det får aldrig gå så långt att detta inskränker de mänskliga rättigheterna. Amnesty kräver att renditions upphör och att fånglägret på Guantánamo Bay omedelbart stängs och att alla fångar ställs inför rätta i opartiska och korrekta rättegångar eller friges. Efter att flera aktioner inom kampanjen blivit mycket lyckade och uppmärksammade valde Amnesty att fortsätta med kampanjen även under sommaren i form av en sommarturné mot tortyr.

"Man får ny energi varje gång en till människa blir intresserad och engagerad", sade Nina Fries (t v). Isabel Schoultz (t h).

Amnestys oranga tält erbjuder lite skugga från solens gassande strålar och flera växjöbor som strosar runt på stan stannar därför till för att svalka sig och titta runt på de fyra stycken stationer som riggats upp i tältet.
- Vi brukar börja med att lotsa besökarna till det interaktiva bildspelet, berättar Isabel Schoultz. Här får man en kort och koncis information om renditions.
Enligt Isabel Schoultz är denna station populärast och har fått bäst respons.
- Många säger att den är mycket pedagogisk, tydlig och snyggt gjord.
På långväggen intill rullar en film som visar vittnesmål av människor som utsatts för renditions. På den tredje stationen är det möjligt för besökaren att bli sms-aktivist. Det innebär att då Amnesty får information om att en människas liv är i fara, att någon riskerar att torteras, avrättas eller ”försvinna”, får man ett sms från Amnesty där det står vad den aktuella aktionen handlar om. Om den som valt att bli sms-aktivist vill delta i aktionen svarar han/hon då ”AMN JA” och ens namn läggs till på ett färdigskrivet vädjande som Amnesty sedan skickar vidare till berörd regering. Ett informationsbord fyllt av kampanjfoldrar, senaste numret av Amnesty Press, Amnestys årsrapport med mera är den fjärde och sista stationen.

Gunilla Johansson är en av alla nyfikna besökare som tar sig en titt inne i tältet. Hon är mycket positivt inställd till själva tortyrturnén-idéen och tror att det är ett bra sätt att nå ut till människor. Vid den tredje stationen, med informationen om sms-aktivism, stannar hon till lite extra länge.
- Det här tänker jag nog anmäla mig till. Det är en ny och bra idé tycker jag, säger hon när hon är på väg ut från tältet.

Ahmet Kapetanovic-Lippi var en av dem som Amanda Adner-Gustafsson fick intresserad av Amnesty.

Precis utanför tältet står Amanda Adner-Gustafsson och delar ut broschyrer och foldrar om Amnesty. Hon är en lokal aktivist, tillhör Kalmar-Kronobergs distriktet och har varit medlem sedan fem-sex år tillbaka. Intresset för Amnesty och mänskliga rättigheter växte fram under högstadiet och under årskurs nio bildade hon och några vänner en Amnestygrupp där de informerade om mänskliga rättigheter och ordnade olika aktiviteter för intresserade i skolan. Hon tycker att det gick ganska bra på måndagen i Växjö och hoppas att det kommer att gå lika bra under tisdagen.
- Det kommer in en del folk som vill titta på runt på de olika stationerna och många stannar till bara för att diskutera.
Amanda Adner-Gustafsson är mycket positiv till idéen med sommarturnén och menar att det är ett roligt och bra sätt att synas på.
- Att åka runt i Sverige, träffa folk personligen och etablera en nära kontakt till opinionen tror jag är mycket bra idé och kul sätt att informera på.

Under turnén är det en blandad skara av besökare som tittat in i tältet.
- Det är alltifrån kostymkillar, till engagerade ungdomar och mammor med sina små barn, berättar Isabel Schoultz och Nina Fries.
Själva begreppet rendition är inte så välkänt bland besökarna, men många känner till fallet med de två egyptierna Ahmed Agiza och Mohammed al-Zery, som den 18 december 2001 överlämnades till CIA-agenter på Bromma flygplats och sedan flögs vidare till Egypten där de utsattes för tortyr.
- Vissa som inte känner till den tortyr och de grova kränkningar som faktiskt sker i samband med ”kriget mot terrorismen” blir ledsna och upprörda, säger Nina Fries. Sedan finns det en del som är skeptiska till en början men som ändrar uppfattning efter att de har tittat på bildspelet och vittnesmålen och skriver under vädjandebreven.

Mot slutet av sommaren kommer turnébussen att ha besökt 13 orter inklusive två festivaler. Uppsala, Linköping och Stockholm är de tre städer som nu återstår för turnébussen att stanna till vid.

Text: Emelie Ring
Bild: Katarina Jansson

Läs mer:
Svenska Amnestys kampanj ”Tortyr gör ingen säker – försvara de mänskliga rättigheterna i 'kriget mot terrorismen'”

Svenska Amnestys sommarturné mot tortyr

reportage | 2007-08-09