Ungern: Transpersoners rättigheter kränks

Fatta Pennan | 2020-06-18
Även publicerad i AmnestyPress #2/2020

Den 28 maj undertecknade Ungerns president en lag som antogs i parlamentet den 19 maj. Amnesty anser att lagen kränker mänskliga rättigheter för trans- och intersexpersoner och måste granskas av konstitutionsdomstolen i Ungern. Enligt lagen blir det förbjudet att ändra det juridiska kön en person har tilldelats i sitt födelsebevis.

Skriv till
Dr. Ákos Kozma
Commissioner for Fundamental Rights
Office of the Commissioner for Fundamental Rights
Budapest Pf. 40
1387, Ungern

E-post: [email protected]

Dear Commissioner for Fundamental Rights,

I am writing to you concerning Act XXX of 2020 on Changes of Certain Administrative Laws and Free Donation of Property that was adopted by Parliament on 19 May and signed into law by the President on 28 May and whose Article 33 bans legal gender recognition, violating the human rights of transgender and intersex people.

Individuals should be able to obtain legal gender recognition through quick, accessible and transparent procedures on the basis of their self-declaration of gender identity.

In light of the above, I am urging you to immediately request a review of the Act XXX of 2020 by the Constitutional Court, as its Article 33 is in clear breach of Hungary’s Fundamental Law.

Yours sincerely,

UA: 92/20

Sammanfattning av brevet på svenska

Den 19 maj antog parlamentet ”Act XXX of 2020 on Changes of Certain Administrative Laws and Free Donation of Property” som undertecknades av presidenten den 28 maj och därmed träder i kraft. Enligt paragraf 33 kränks mänskliga rättigheter för transpersoner och intersexpersoner.

Individer måste ha rätt att få erkännande av juridiskt kön genom en snabb och tillgänglig process som grundas i ett erkännande av personens könsidentitet enligt eget önskemål.

Jag ber er att omedelbart begära en översyn av denna lag i Konstitutionsdomstolen då artikel 33 är ett klart brott mot Ungerns grundläggande lagar.

Fatta Pennan | 2020-06-18
Även publicerad i AmnestyPress #2/2020