Nordkorea: Nordkorea måste svara: Var är Hwang Won?

Fatta Pennan | 2019-03-05
Även publicerad i AmnestyPress #1/2019

Den 11 december 1969 kapades ett sydkoreanskt flygplan under en inrikesflygning och tvingades landa i Nordkorea. 39 personer fick återvända till Sydkorea men elva av de ombord har kvarhållits i Nordkorea. En av dem är TV-producenten Hwang Won, som i år kommer bli 82 år. Hans son har i många år kämpat för att få ett svar om faderns öde.

Nordkoreas ledare Kim Jong-un väntas under våren besöka Sydkorea och då kan Sydkoreas president Moon Jae-in ta upp fallet.

Skriv till
President of the Republic of Korea
Moon Jae-in
1 Cheongwadae-ro
Jongno-gu, Seoul 03048
Sydkorea
E-post: [email protected]

Dear President Moon,

With the visit to Seoul of North Korean leader Kim Jong-un approaching, I ask you to bring up the issue of enforced disappearances in North Korea of former TV producer Hwang Won and other persons of South Korean origin.

Hwang Won was on the airplane that was hijacked to North Korea on 11 December 1969. While 39 passengers returned to South Korea in February 1970, 11 people, including Hwang Won, continues to be held in North Korea.

I urge you to ask Kim Jong-un or relevant North Korean authorities to:

• immediately investigate the cases of Hwang Won and others and provide accurate information regarding their fate without further delay.

• respect the right of these individuals to return to South Korea, if it is their preference to do so.

Yours sincerely,

Datum: Kontakta Amnesty Press om du tänker skriva efter 25 mars.

Sammanfattning av brevet på svenska:

När den nordkoreanske ledaren Kim Jong-un väntas besöka Seoul så ber jag er att ta upp frågan om det påtvingade försvinnandet av TV-producenten Hwang Won och andra personer av sydkoreanskt ursprung. Hwang Won befann sig ombord på ett flyg som kapades till Nordkorea den 11 december 1969. 39 av passagerarna fick återvända till Sydkorea i februari 1970 medan elva personer, däribland Hwang Won, fortsätter att hållas kvar i Nordkorea.

Jag ber er att fråga Kim Jong-un eller relevanta nordkoreanska myndigheter att:

  • Omedelbart undersöka fallen med Hwang Won och de andra och komma med exakt information om deras öde utan ytterligare dröjsmål.

  • Respektera dessa individers rättigheter att återvända till Sydkorea om de så önskar.

Fotnot: Efter att toppmötet i Vietnam mellan Donald Trump och Kim Jong-un den 28 februari 2019 blev resultatlöst har det spekulerats om Kim Jong-uns planerade resa till Sydkorea inte kommer bli av den närmaste tiden. Brevtextens innehåll är dock fortfarande aktuell.

UA: 13/19

Fatta Pennan | 2019-03-05
Även publicerad i AmnestyPress #1/2019