Somaliland: Dömda till fängelse för kritik

Fatta Pennan | 2018-06-22
Även publicerad i AmnestyPress #2/2018

I Somaliland, som bröt sig ur Somalia 1991, har flera personer dömts för att ha kritiserat myndigheterna.

Den 26 april dömdes Boqor Osman aw Muhamed Mohamed av en domstol i Hargesia till fem års fängelse för att ha kritiserat närvaron av soldater i regionen Sool.

Författaren Mohamed Kayse Mohamoud dömdes den 16 april till 18 månaders fängelse för att på Facebook ha förolämpat Somalilands president Muse Bihi Abdis ära.

Skriv till
Somaliland Chief Justice
Adam Haji,
Hargeisa,
Somaliland
E-post: [email protected]

Dear Sir,

In April this year Boqor Osman aw Muhamed Mohamed and Mohamed Kayse Mohamoud where respectively sentenced to five years and 18 months in prison for publicly having exercised their rights to freedom of expression. Boqor Osman aw Muhamed Mohamed was denied access to his lawyer and was not given time to prepare his defense.

I call on the authorities to immediately and unconditionally release Boqor Osman aw Muhamed Mohamed and Mohamed Kayse Mohamoud, as they have been convicted solely for exercising their right to freedom of expression.  

Finally, I urge the authorities to amend the broad provisions in the penal code, which allows for the harassment of those who express public critiques of the Somaliland government.

Regards,

Sammafattning av vädjandebrevet på svenska

I april dömdes Boqor Osman aw Muhamed Mohamed och Mohamed Kayse Mohamoud till fem år respektive 18 månader i fängelse för att offentligt ha använt sin yttrandefrihet.
Boqor Osman aw Muhamed Mohamed nekades kontakt med sin advokat och fick inte tid att förbereda sitt försvar.
Jag uppmanar myndigheterna att omedelbart och villkorslöst frige Boqor Osman aw Muhamed Mohamed och Mohamed Kayse Mohamoud då de har dömts för att enbart ha sin yttrandefrihet.
Till sist vill jag uppmana myndigheterna att förändra brottsbalken som ger vidsträckt möjlighet att trakassera de som offentligt kritiserar regeringen i Somaliland.

En något kortare version finns i papperstidningen nummer 2/2018

UA 92/18

Fatta Pennan | 2018-06-22
Även publicerad i AmnestyPress #2/2018