Angola: Tusentals familjer tvångsvräkta

Fatta Pennan | 2013-02-28
Även publicerad i AmnestyPress #1/2013

Omkring klockan 5 på morgonen den 1 februari inledde militären, polisen och privata säkerhetsföretag tvångsvräkningar och förstörelse av bostäder i stadsdelen Maiombe i Angolas huvudstad Luanda medan helikoptrar cirklade i luften. Tusentals familjer drabbades och det verkar inte som om de hade fått någon förvarning om att tvångsvräkningarna skulle genomföras. I samband med förstörelsen av bostäderna misshandlades vissa invånare och minst sex personer, däribland två kvinnor, greps när de gjorde motstånd.
Invånarna i Maiombe har nu flyttats till Kaope-Funda där de saknar tak över huvudet, dricksvatten och sanitära anläggningar. Hundratals familjer som stannat kvar i ruinerna av sina hem riskerar att bli tvångsvräkta. Enligt internationell rätt får bara tvångsvräkningar genomföras efter konsultation med de berörda och de ska då få tillgång till alternativt boende.

Skriv till
Fernando Fonseca
Ministro de Urbanismo e Construção
Ministério de Urbanismo e Construção
Avenida 4 de Fevereiro
Luanda, Angola
E-post: [email protected]

Your Excellency,
Allow me to express my deep concern at reports that, since 1 February, thousands of families have been forcibly evicted from their homes in Maiombe neighbourhood by the authorities in the Cacuaco municipality of Luanda. According to my information, the evicted families have been left destitute as they have not been provided with alternative accommodation.
Consequently, I ask You to ensure that these families are provided with adequate alternative accommodation and access to effective remedies where applicable.
I also call on You to halt all further forced evictions in Maiombe.
In closing, I urge that a moratorium on all evictions be adopted until all necessary safeguards are put in place, and that any future evictions are carried out in accordance with international and regional human rights standards, including the development of a resettlement plan to provide adequate alternative housing to residents.

Respectfully yours,

Sammanfattning av brevet på svenska

Tillåt mig att uttrycka min starka oro över rapporterna om att tusentals familjer tvångsvräktes från sina hem i Maiombe den 1 februari. Vräkningen genomfördes av myndigheterna i kommunen Cacuaco i Luanda. Enligt den information jag har fått är familjerna utblottade och har inte getts några alternativa bostäder. Jag ber er att se till att familjerna får tillgång till bostäder och att vidare tvångsvräkningar stoppas.
Till sist vill jag be er att utfärda ett moratorium för tvångsvräkningar och att framtida vräkningar utförs i enlighet med internationella och regionala normer enligt mänskliga rättigheter, inkluderande utvecklande planer för alternativa bostäder åt invånare.
Högaktningsfullt

Datum: Kontakta Amnesty Press om du tänker skriva efter 31 mars.

Fatta Pennan | 2013-02-28
Även publicerad i AmnestyPress #1/2013