Papua Nya Guinea: Tidigare gerillaledare ny president i Bougainville

Ishmael Toroama, som tidigare var ledare för en väpnad separatistisk grupp, har valts till ny president i Bougainville i Papua Nya Guinea. Detta inför att ögruppen ska inleda förhandlingar med centralmakten om självständighet – i enlighet med den folkomröstning som hölls i Bougainville i november-december 2019.

reportage | 2020-10-01
Av: Catherine Wilson
Bougainvilles president Ishameil Toroama håller sitt installationstal.

Bougainvilles president Ishameil Toroama håller sitt installationstal. Foto: Autonomous Bougainville Government

Den 25 september svors Ishameil Toroama in som ny president i Bougainvilles största stad Buka. I ett uttalande betonade presidenten att han bland annat har som målsättning att driva igenom resultatet av folkomröstningen, där befolkningen i slutet av 2019 med överväldigande majoritet röstade för självständighet.

Ishameil Toroama vann valet i konkurrens med 24 andra kandidater och kan ses som ett strategiskt val.

– Folkomröstningen var en vändpunkt, människor ville ha en president som kan leverera och vara framgångsrik i samtalet om självständighet, säger Aloysius Laukai, chef för den lokala radiostationen New Dawn, till IPS.

Men den nya ledningen ställs nu inför en svår utmaning i kampen för att kunna bilda en egen nation.

 Bougainville ligger öster om Papua Nya Guinea.

Bougainville ligger öster om Papua Nya Guinea. Foto: Down to Earth

Bougainville, som har runt 300 000 invånare, ligger mer än 90 mil öster om Papua Nya Guineas fastland. Regionen blev känd 1989 då protester mot gruvjätten Rio-Tintos koppargruva eskalerade och utvecklades till ett separatistiskt inbördeskrig som kom att ta slut först 1998.

Det fredsfördrag som skrevs under 2001 innebar att regionen skulle få en autonom regering, vilken installerades 2005, och att befolkningen skulle få anordna en folkomröstning om sin framtida politiska status.

Regionens tidigare president John Momis ledde Bougainville i tio års tid och anses ha haft en stabiliserande roll i flera decennier, men kunde inte ställa upp för omval eftersom han redan avtjänat de två ämbetsperioder som tillåts.

Förra året röstade hela 97,7 procent av befolkningen i Bougainville för självständighet från Papua Nya Guinea. Nu har regionen valt fram en ny president som ska leda förhandlingarna om självständighet. Bilden är tagen i Bougainvilles största stad Buka.

Förra året röstade hela 97,7 procent av befolkningen i Bougainville för självständighet från Papua Nya Guinea. Nu har regionen valt fram en ny president som ska leda förhandlingarna om självständighet. Bilden är tagen i Bougainvilles största stad Buka. Foto: Catherine Wilson

Ishameil Toroama var tidigare befäl i gerillagruppen Bougainvilles revolutionära armé, BRA, som inledde ett väpnat uppror med hänvisning till de miljöproblem och ekonomiska orättvisor som den utlandsägda koppargruvan förorsakade. Han har inte tidigare varit engagerad i det civila politiska livet eller haft några politiska uppdrag, även om han var en viktig aktör i samband med de förhandlingar som banade väg för fredsuppgörelsen. På senare år har han varit en framgångsrik kakao-odlare.

 Folkomröstningen 23 november – 7 december 2019 gav ett överväldigande stöd för ett självständigt Bougainville.

Folkomröstningen 23 november – 7 december 2019 gav ett överväldigande stöd för ett självständigt Bougainville. Foto: Wikimedia

Geraldine Valei, ordförande för organisationen Bougainvilles kvinnofederation, säger att det finns ytterligare en viktig orsak till att Ishameil Toroama segrade i valet.

– Han anses vara rätt person, eftersom vårt melanesiska sätt att lösa konflikter bygger på att den som startar ett krig också ska vara den som löser det, säger hon till IPS.

Geraldine Valei tillägger samtidigt att den nye presidenten kommer att vara i behov av stöd från riktigt duktiga medarbetare.

Bougainvilles nya ledning kommer under de kommande fem åren att få hantera mycket stora utmaningar, vid sidan av självständighetsförhandlingarna. Regionens ekonomi är svag och institutionerna har förblivit outvecklade och i behov av uppbyggnad efter konflikten.

– Presidenten bör arbeta för att skapa en välfungerande förvaltning, ha nolltolerans mot korruption, stärka lag och ordning och verka för att självständighet från Papua Nya Guinea blir genomförd, säger Geraldine Valei.

Många invånare i Bougainville har höga förväntningar på att den långvariga drömmen om självständighet nu ska förverkligas. Strävan efter oberoende fanns redan innan regionen infogades i Papua Nya Guinea, då landet blev självständigt 1975.

Bougainville ligger inte bara långt från fastlandet, utan många av invånarna känner en starkare samhörighet med Salomonöarna, som ligger betydligt närmare.

 Papua Nya Guineas premiärminister James Marape ska nu förhandla om självständighet för Bougainville.

Papua Nya Guineas premiärminister James Marape ska nu förhandla om självständighet för Bougainville. Foto: Pmnec.gov.pg

Resultatet av fjolårets folkomröstning är dock inte bindande, och de förhandlingar som nu ska inledas mellan regeringarna i Papua Nya Guinea och Bougainville förväntas bli både långvariga och svåra. Processen kan komma att ta lång tid, och det finns inget slutdatum för när diskussionerna ska vara klara. Den nye presidenten har dock sagt att han hoppas att det formella beslutet om självständighet ska fattas inom två till tre års tid.

Papua Nya Guineas premiärminister James Marape har sagt att han stöttar processen och att han ser fram emot att samarbeta med Bougainvilles president med anledning av resultatet av folkomröstningen.

Samtidigt har regeringen i Papua Nya Guinea inte ställt sig bakom en fullständig självständighet för Bougainville, utan snarare talat om en utökad autonomi för regionen.

Ekonomiska analytiker menar samtidigt att Bougainville på grund av dess svaga ekonomi och sitt beroende av internationellt stöd, kommer att behöva en lång övergångsperiod innan man kan bli en ekonomiskt hållbar och självständig stat.

Catherine Wilson
IPS/Canberra, Australien

Läs mer från Amnesty Press

Bougainville folkomröstar om självständighet (14 november 2019)

Läs också

Bougainville: A new captain at the helm (Lowy Institute 24 september 2020)

A crowded house on the Bougainville ballot(Lowy Institute 25 juni 2020)

Bougainville's election and the road to independence (University of Melbourne 3 september 2020)

The Bougainville referendum and beyond (Lowy Institute 8 oktober 2019)

Mer om konflikten

Filmen The Coconut Revolution (år 2000)

New Zealander details Panguna involvement 28 years on (Dateline Pacific 11 november 2016)

Exklusiv intervju för Yesbridge: Peter Wallensteen – professor och fredsförhandlare (Förhandlingsbloggen 10 april 2015)

Papua New Guinea: Human rights and peace in Bougainville: A media briefing (Amnesty International 14 september 1997)

Papua New Guinea: Bougainville: the forgotten human rights tragedy (Amnesty International 26 februari 1997)

reportage | 2020-10-01
Av: Catherine Wilson