Right Livelihood: ”Regeringen i Indien stänger ner demokratin”

Den indiske människorättsadvokaten Colin Gonsalves har spenderat merparten av sitt liv med att försvara de som inte har kunnat tala för sig själva, bland annat minoriteter, kvinnor och barn. Nu har han belönats han med Right Livelihood Award för sitt livslånga arbete. Amnesty Press har intervjuat honom.

reportage | 2017-12-29
Av: Izabella Rosengren
Colin Gonsalves (i mitten) under prisutdelningen i Stockholm 1 december.

Colin Gonsalves (i mitten) under prisutdelningen i Stockholm 1 december. Foto: Izabella Rosengren

Colin Gonsalves anses av många vara en pionjär inom kampen för mänskliga rättigheter i Indien. Redan år 1989 var han med och grundade det nationella juristnätverket Human Rights Law Network, HRLN, som driver rättsprocesser i allmänhetens intresse och som idag består av 200 jurister utspridda på 28 kontor över hela Indien.

Mest känd är han dock för att ha drivit – och vunnit – ”Right to Food-fallet” år 2001 som innebär gratis måltider till 250 miljoner skolbarn och billigare spannmål för 400 miljoner indier som lever under fattigdomsgränsen.

Colin Gonsalves har även bidragit till att den indiska försvarsmakten förlorat sin åtalsimmunitet, vilket lett till färre utomrättsliga avrättningar i nordöstra Indien där flera väpnade konflikter länge har pågått.

Parallellt med Colin Gonsalves tre decennier långa karriär har Indien blivit känt som världens största demokrati – något som dock är på väg att bli historia enligt pristagaren. Enligt honom har landet på kort tid sjunkit ner i ett tillstånd av kaos och anarki.

– Right Livelihood-priset kommer i en särskilt svår tid för Indien. Vi kallar det ”Kaliyuga”, vilket betyder mörkrets tid och det innebär att alla goda krafter är på reträtt. Indien har blivit världens hungerhuvudstad med över 600 miljoner svältande människor varje dag.

Sedan år 2014 är Narendra Modi premiärminister i Indien. Han leder det hindunationalistiska partiet BJP.

Sedan år 2014 är Narendra Modi premiärminister i Indien. Han leder det hindunationalistiska partiet BJP. Foto: Uncletomwood/Wikimedia

Den mörka tiden beror främst på den sittande regeringen som enligt Colin Gonsalves tillämpar ett enormt förtryck mot den indiska befolkningen och då i synnerhet mot människorättskämpar och andra utsatta grupper. Han liknar landet vid en fascistdiktatur i vardande.

– De närmaste åren kommer att bli bittra för alla indier, varnar han. Regeringen stänger ner demokratin genom att döda journalister, fängsla människorättsaktivister och avregistrera tusentals icke-statliga organisationer. De har även jämnat slumområden med marken. Om omvärlden inte håller världens största demokrati ansvarig för sina brott kommer de snart att få göra affärer med en diktatur.

Dessutom talar han om en ökad nationalism som eldas på av den hindunationalistiska BJP-regeringen regimen. Som exempel nämner han de senaste årens lynchningar av muslimer, handlingar som inte har fördömts av premiärminister Narendra Modi eller andra inom regeringen.

– Vad för sorts barbariskt samhälle har Indien blivit?, frågar han och slår uppgivet ut med armarna.

Men ännu har Colin Gonsalves inte gett upp hoppet. Han hyser fortfarande stark tilltro till landets domstolar som han menar har en lång tradition av att lyssna på företrädare för mänskliga rättigheter och i förlängningen folket:

– Det finns ännu ett litet fönster av möjligheter. Regeringen är väldigt fientligt inställd mot domstolarna och menar att de inte ska blanda sig i deras arbete. Domstolarna svarar då att det beror på att regeringen inte gör sitt jobb med att skydda de mänskliga rättigheterna.

Colin Gonsalves på besök i Stockholm.

Colin Gonsalves på besök i Stockholm. Foto: Wolfgang Schmidt

Prissumman på en miljon kronor från årets Right Livelihood-pris kommer att användas till att dels fortsätta att försvara utsatta människors rättigheter i domstolarna, dels att försvara journalister som attackeras av regimen.

– Jag hoppas kunna fortsätta arbeta så länge jag lever eftersom jag vet att det vi gör har effekt. Vi indier är ett mycket spirituellt folk och vi är vana vid att slå oss ur ett underläge, säger Colin Gonsalves.

Izabella Rosengren
[email protected]

Fakta
Namn: Colin Gonsalves
Ålder: 65 år
Bor: New Delhi
Utbildning: Tog examen 1975 som civilingenjör i Bombay. Började att intressera sig för arbetsrätt och arbetskraftsfrågor tack vare fackligt arbete och utbildade sig därefter till jurist via kvällskurser. Efter examen 1983 grundade han India Centre for Human Rights and Law i Bombay som sedermera skulle bli Human Rights Law Network.
Yrke: Advokat i Indiens högsta domstol och grundare av juristnätverket Human Rights Law Network.
Aktuell: Mottagare av Right Livelihood Award för 2017. Han får priset för ”sin oförtröttliga och innovativa juridiska kamp under tre decennier för att Indiens mest marginaliserade och sårbara invånares mänskliga rättigheter ska respekteras”.

Läs även

Right Livelihood: Pristagaren som inte fick komma till Stockholm (Amnesty Press 22 december 2017)

Läs också

Hindunationalism hotar den indiska demokratin (Mats Wingborg i Dagens Arena 17 augusti 2017)

Indiens valvinnare har rötterna i extrem hindunationalism (SvD 15 maj 2014)

Läs mer om Indien från Amnesty Press

Indien: Allt fler vågar anmäla våldtäkt (7 mars 2017)

Trots framgångar med millenniemålen - Indien dras med fortsatt fattigdom (21 december 2015)

Nagaland väntar på freden (19 mars 2012)

Nu öppnas massgravarna i Kashmir (29 december 2011)

Myrdal i djungeln (8 november 2011)

En gång kastlös – alltid kastlös (30 september 2005)

”I Indien börjar våldet mot kvinnor redan i livmodern” (15 maj 2004)

Sökandet efter rötter bakom våldet i Indien (3 april 2002)

reportage | 2017-12-29
Av: Izabella Rosengren