Fair Finance Guide vill skapa schysstare banker

I mataffären är det lätt att hitta ekologisk mjölk och KRAV-märkt kaffe. Betydligt svårare är det att veta vilken bank man ska välja ur ett hållbarhetsperspektiv. Det vill ”Fair Finance Guide” ändra på och visar i en granskning att bankerna har mycket kvar att förbättra.

reportage | 2015-01-29
Av: Vera Häggblom
Amanda Jackson, hållbarhetschef på Swedbank, menar att bankens resultat delvis kan förklaras med bristande kommunikation.

Amanda Jackson, hållbarhetschef på Swedbank, menar att bankens resultat delvis kan förklaras med bristande kommunikation. Foto: Vera Häggblom

– Vi vill se tydligare riktlinjer för hur bankerna tar sitt ansvar, säger Jakob König, projektledare för Fair Finance Guide, vid den fullsatta lanseringen av initiativet på Finlandshuset i Stockholm.

Idén bakom Fair Finance Guide är att konsumenterna ska få insyn i hur bankerna arbetar med teman som mänskliga rättigheter, vapen och klimatförändringar. Den som är missnöjd med resultatet kan sedan klaga på banken eller få hjälp att byta bank via en webbtjänst. Tanken är att detta i förlängningen ska leda till att bankerna tar ett större ansvar i hållbarhetsfrågor genom att investera sina – och därmed allmänhetens – pengar i hållbara företag.

– Bankerna har en stor makt och därmed möjlighet att påverka företagen, säger Jakob König.

Trots att mänskliga rättigheter är det område bankerna behandlar mest i sina riktlinjer når resultatet inte ens till 50 procent.

Trots att mänskliga rättigheter är det område bankerna behandlar mest i sina riktlinjer når resultatet inte ens till 50 procent. Foto: Vera Häggblom

I ett första steg har Fair Finance Guide gått igenom vilka internationella konventioner och principer för hållbarhet och socialt ansvar bankerna uttryckligen säger sig följa vid investeringar. Resultatet av studien visar att ingen av de sju största svenska bankerna får ett godkänt resultat och att genomsnittsvärdet för andelen etiska riktlinjer bankerna säger sig stå bakom ligger på 22 procent.

Det dåliga resultatet tror Swedbanks och SEB:s hållbarhetschefer bland annat har att göra med en bristande kommunikation:
– Jag tror att många arbetar med de här frågorna, men utan att referera till konventionerna. Vi är inte alltid så bra på att kommunicera detta externt, säger Cecilia Widebäck-West, hållbarhetschef på SEB.

Amanda Jackson, hållbarhetschef på Swedbank, instämmer:
– Det görs mer än vad som ingår i en policy.

Att det finns en efterfrågan på information kring bankernas förehavanden från allmänheten är dock tydligt – redan under de första timmarna efter lanseringen var aktiviteten på Fair Finance Guide hög då många kunder hörde av sig till sina banker.

Peter Ras, Oxfam Novib, berättar att Fair Finance Guide har förbättrat bankernas hållbarhetsarbete i Nederländerna.

Peter Ras, Oxfam Novib, berättar att Fair Finance Guide har förbättrat bankernas hållbarhetsarbete i Nederländerna. Foto: Vera Häggblom

Fair Finance Guide startade 2009 i Nederländerna och där har projektet både lett till konkreta policyförbättringar inom hållbarhetsområdet och till att det har skapats en dialog med bankerna. Peter Ras från Oxfam Novib har lett projektet i Nederländerna och han har ett tydligt meddelande till de svenska bankerna:
– Snälla, se inte det här som en attack mot er. Det är ett verktyg som kan hjälpa er att förbättra och implementera ert hållbarhetsarbete.

Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund (MP) medverkar också under lanseringen och han påpekar att finansbranschen ligger efter andra aktörer på hållbarhetsområdet:

– Inom finansbranschen har tanken länge varit att ”vår uppgift är att leverera avkastning”. Det är först på senare år de har förstått att man måste tänka långsiktigt för att ha en avkastning i framtiden.

Per Bolund menar att många människor har ett starkt engagemang för hållbarhetsfrågor, men att den bristande informationen från finansbranschen gör att de inte kan handla i enlighet med sin övertygelse: – Vi vill ge konsumenterna en starkare position gentemot bankerna. Jag skulle gärna se en miljömärkning på fonderna liknande den man har på kylskåp.

Jakob König, projektledare för Fair Finance Guide Sverige, moderatorn Magnus Emfel, WWF och finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund (MP).

Jakob König, projektledare för Fair Finance Guide Sverige, moderatorn Magnus Emfel, WWF och finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund (MP). Foto: Vera Häggblom

Förutom att öka insynen i bankvärlden och hjälpa kunderna att göra informerade val vill Fair Finance Guide också skapa en arena där bankerna får tävla mot varandra om vem som är bäst på hållbarhetsfrågor. Jakob König menar att tävlingstanken är viktig då finansbranschen i sig är en tävlingsinriktad bransch som drar till sig en viss typ av individer. Både Cecilia Widebäck-West och Amanda Jackson menar dock att samverkan är minst lika viktigt som konkurrens.

– Det är ju ingen poäng om vi nekar en kund kredit och de istället går till SEB. Det handlar istället om att lyfta en diskussion, säger Amanda Jackson.

I publiken sitter många representanter från olika organisationer och banker och frågorna och kommentarerna efter presentationen är många. En kvinna från Länsförsäkringar, som fick näst sämst resultat i granskningen, menar att deras kunder ofta är småföretagare som inte sysslar med branscher som vapenexport och att man därför inte har utarbetat principer för alla områden. Jakob König tycker dock inte att det är ett rimligt skäl till att strunta i att formulera etiska riktlinjer:

– Det är ju enklare att ställa sig bakom dessa principer om man har lågriskkunder, menar han.

Fair Finance Guide är ett samarbete mellan Sveriges Konsumenter, Amnesty International, Diakonia, Naturskyddsföreningen och Fair Trade Center. Projektet finansieras av SIDA.

Fair Finance Guide är ett samarbete mellan Sveriges Konsumenter, Amnesty International, Diakonia, Naturskyddsföreningen och Fair Trade Center. Projektet finansieras av SIDA. Foto: Vera Häggblom

I ett andra steg kommer Fair Finance Guide att följa upp granskningen av bankernas policydokument med fallstudier som ska visa om bankerna lever upp till sina riktlinjer i praktiken. Ambitionen är att i framtiden också att skapa liknande granskningar av pensionsfonder och försäkringsbolag.

Jakob König menar att det handlar om att skapa en efterfrågan på något schystare och att det finns en fråga alla bör ställa sig när det handlar om finansiella produkter:
– Vad får jag om jag inte väljer?

Vera Häggblom
[email protected]

Läs mer

Fair Finance Guide Sverige

Fair Finance Guide International

reportage | 2015-01-29
Av: Vera Häggblom