Häften av de palestinska flyktingar i Syrien på flykt undan inbördeskriget

Palestinska flyktingar som flyr krigets Syrien stoppas vid grannländernas gränser. De särbehandlas av det internationella samfundet. I Libanon är de andra klassens flyktingar. Amnesty Press rapporterar från Libanon om en flyktinggrupp som glöms bort.

reportage | 2014-05-01
Av: Bengt Sigvardsson
Familjen Dabor är flyktingar i dubbel bemärkelse. De var palestinska flyktingar i Syrien som tvingades fly till Libanon där de nu bor i det palestinska flyktinglägret al-Jaleel. Från vänster till höger: 10-årige Ahmad, pappa Safe, 11-årige Muhammed, mamma Raja och 7-åriga Lin.

Familjen Dabor är flyktingar i dubbel bemärkelse. De var palestinska flyktingar i Syrien som tvingades fly till Libanon där de nu bor i det palestinska flyktinglägret al-Jaleel. Från vänster till höger: 10-årige Ahmad, pappa Safe, 11-årige Muhammed, mamma Raja och 7-åriga Lin. Foto: Bengt Sigvardsson

Sedan det syriska inbördeskrigets utbrott, i början av 2011, har befolkningen fördubblats i det palestinska flyktinglägret Al-Jaleel i utkanterna av Baalbek i östra Libanon. De nya invånarna är framförallt palestinska flyktingar från Syrien. Hit hör trebarnsfamiljen Dabor.
– I Syrien levde vi ett bra liv. Vi hade ett fint hem och jag tjänade bra som som chaufför på ett oljebolag. Även om vi inte hade syriska pass så hade vi samma rättigheter som syriska medborgare, säger Safe Dabor.

Flykting hjälper flykting. Palestinska flyktingar från al-Jaleel-lägret i Libanon delar ut förnödenheter till palestinska flyktingar från Syrien.

Flykting hjälper flykting. Palestinska flyktingar från al-Jaleel-lägret i Libanon delar ut förnödenheter till palestinska flyktingar från Syrien. Foto: Bengt Sigvardsson

Jag träffar familjen i ett rum på cirka tio kvadratmeter i lägret. Det har varit deras hem sedan drygt ett år. Väggarna är spruckna. Inredningen består av några madrasser, en liten tv och ett skåp. Toalettbesök görs hos grannen.
– I Syrien gav vi kött till vår hund. Här har vi inte råd att köpa kött åt oss själva, suckar Safe.

Före det syriska inbördeskriget fanns det cirka 500 000 palestinska flyktingar i Syrien. Idag är cirka femtio procent av dem på flykt, de flesta inom Syrien. Kring 100 000 personer har tagit sig till grannländerna, varav 52 000 till Libanon.

Några av de cirka 53 000 palestinska flyktingarna från Syrien packar sin bil med förnödenheter från en frivilligorganisation för att starta ett nytt liv som flyktingar i Libanon.

Några av de cirka 53 000 palestinska flyktingarna från Syrien packar sin bil med förnödenheter från en frivilligorganisation för att starta ett nytt liv som flyktingar i Libanon. Foto: Bengt Sigvardsson

I Syrien bodde familjen Dabor i Damaskusförorten Tadamon bredvid det palestinska flyktinglägret Yarmouk. I slutet av 2012 utbröt hårda strider i och kring lägret som tvingade familjen att fly mot den libanesiska gränsen. Där får syriska medborgare automatiskt sex månaders visum. Palestinier krävs på 17 dollar per person för ett transitvisum.
– Sedan måste visumet förnyas inom sju dagar och därefter var tredje månad, säger Safe.

Den första tiden i Libanon levde de på besparingar. De hyrde en bostad utanför lägret.
– Vi hade bara räknat med att stanna i Libanon i någon månad. Efter sex månader var våra pengar slut, säger Safe Dabor.

Luspanka tog de sig till al-Jaleel.
– Folk berättade att här fanns många palestinier från Syrien och att UNRWA (FN: s hjälporganisation för palestinska flyktingar) kunde hjälpa oss, berättar Safe Dabor.

Safe Dabor och dottern Lin på promenad i det palestinska flyktinglägret al-Jaleel i östra Libanon. De har levt i lägret i ett år.

Safe Dabor och dottern Lin på promenad i det palestinska flyktinglägret al-Jaleel i östra Libanon. De har levt i lägret i ett år. Foto: Bengt Sigvardsson

Flyktingar med syriskt medborgarskap får hjälp av FN:s ordinarie flyktingorgan UNHCR, men palestinska flyktingar från Syrien hamnar under UNRWA:s mandat. UNRWA lider av kroniskt ekonomiskt underskott och togs på sängen av palestinierna som vällde in i Libanon när striderna i Yarmouk-lägret intensifierades. Familjen Dabor fick köksgeråd och mat av UNRWA men det ekonomiska bidraget var oregelbundet till en början. Idag får de 100 dollar i bostadsbidrag och 30 dollar per person till mat varje månad.
– Hyran är på 150 dollar i månaden, så det räcker givetvis inte. Vi överlever på att jag tar tar jobb som städare lite här och var, säger Safe Dabor.

Han drar sig dock för att söka jobb utanför lägret. Efter ett år i Libanon måste flyktingar från Syrien förnya sina visum. Det kostar 200 dollar per person.
– Våra visum har gått ut, men det är omöjligt för oss att betala en så hög summa. Blir jag stoppad av polis i en id-kontroll kanske vi deporteras till Syrien. Då är vi fast där. Nu släpps inga palestinier in i Libanon, säger Safe Dabor.

 Al-Jaleel är som de andra palestinska flyktinglägren i Libanon. Tätt sammanpackad bebyggelse som ständigt växer på höjden och ett trassel av tjyvkopplade elkablar som är dragna mellan husen.

Al-Jaleel är som de andra palestinska flyktinglägren i Libanon. Tätt sammanpackad bebyggelse som ständigt växer på höjden och ett trassel av tjyvkopplade elkablar som är dragna mellan husen. Foto: Bengt Sigvardsson

Cirka 450 000 palestinska flyktingar är registrerade hos UNRWA i Libanon, men endast cirka 270 000 uppskattas bo där. Merparten av palestinierna i Libanon lever i, eller kring, något av landets tolv palestinska flyktingläger. Al-Jaleel ser ut som de flesta andra lägren.

Trassel av tjyvkopplade elkablar är dragna mellan slitna hus som ständigt växer på höjden. Arbetslösheten är skyhög. Palestinier förbjuds att arbeta med ett stort antal olika yrken och saknar medborgerliga rättigheter. 67 procent av dem lever under fattigdomsgränsen. Att över hälften av palestinierna från Syrien har bosatt sig i lägren har slagit hårt mot dess invånare.

Ali Taha, föreståndare för organisationen CJC-Baalbeck (till höger), med en palestinsk flykting från Syrien.

Ali Taha, föreståndare för organisationen CJC-Baalbeck (till höger), med en palestinsk flykting från Syrien. Foto: Bengt Sigvardsson

Ali Taha, föreståndare för organisationen CJC-Baalbeck i al-Jaleel, berättar att befolkningsökningen har lett till spänningar.
– Konkurrensen om jobb har ökat och lönerna sänkts. Samtidigt har hyrorna fördubblats, likaså vatten- och eltillgången, säger Ali Taha.

CJC-Baalbeck bistår flyktingarna från Syrien med förnödenheter. – Vi registrerar även nyanlända. Sedan september 2013 har inga palestinier kommit hit från Syrien. De stoppas vid den libanesiska gränsen, säger Ali Taha.

Ann Dismorr, chef för UNRWA i Libanon, bekräftar att sedan augusti 2013 har palestinier från Syrien nekats inträde i Libanon.

Svenskan Ann Dismorr är chef på FN:s palestinska flyktingorgan UNRWA i Libanon.

Svenskan Ann Dismorr är chef på FN:s palestinska flyktingorgan UNRWA i Libanon. Foto: Bengt Sigvardsson

– Det finns inga nedskrivna regler om detta men de tillämpas vissa dagar. Vi tar upp detta med den libanesiska regeringen och lobbar för att alla flyktingar ska behandlas lika vid gränsen, men vi har inte fått igenom våra krav säger hon när vi träffas på UNRWA i Beirut.

Libanon har tagit emot över en miljon flyktingar från Syrien. De tuffa restriktionerna mot palestinier beror sannolikt på att regeringen fruktar att de ska stanna i landet.
– Jag tror att alla kommer att återvända hem när det blir fred i Syrien. Där har de fler rättigheter än här, säger Ann Dismorr.

Med nödfonder har UNRWA hittills kunnat bistå de nyanlända. Man har dock inga medel att betala visumförlängningar men lobbar för att avgiften ska slopas. Ann Dismorr berättar att flera palestinier från Syrien har häktats när deras visum har gått ut.
– Flyktingar ska inte behandlas som kriminella, säger hon.

De släpps ur häktet mot löfte att de ska förnya sina visum, viket få har råd att göra. För många väntar ett instängt liv i lägren. Konflikten i Syrien spiller över till Libanon och armén har vägspärrar överallt, inte minst kring de palestinska flyktinglägren.
– Många vågar inte lämna lägren av rädsla för att gripas utan giltiga handlingar, säger Ann.

Lägret Al-Jaleel  i Bekaadalen, vars befolkning har fördubblats på något år, ligger endast några mil från den syriska gränsen.

Lägret Al-Jaleel i Bekaadalen, vars befolkning har fördubblats på något år, ligger endast några mil från den syriska gränsen. Foto: Bengt Sigvardsson

Sedan något år tillbaka stoppar även Jordanien palestinska flyktingar från Syrien vid gränsen. De som har tagit sig till Egypten, där UNRWA inte har något mandat, lever en miserabel tillvaro. En del har fängslats. I Turkiet behandlas de som ”vanliga” flyktingar, men ytterst få tar sig dit. 90 procent av palestinierna i Syrien lever i Damaskusområdet som ligger nära gränsen till Libanon.

Enligt Ann Dismorr har de mycket begränsade möjligheter att bosätta sig i ett tredje land. Eftersom de saknar medborgarskap i Syrien ses de inte som ”syriska” flyktingar av det internationella samfundet.
– Palestinier från Syrien är en flyktinggrupp som har glömts bort av omvärlden. Om man bara pratar om ”syriska flyktingar” så glöms de bort. Därför är det bättre att prata om ”flyktingar från Syrien”, säger Ann Dismorr.

Text och bild: Bengt Sigvardsson

Fakta Antalet flyktingar från kriget i Syrien beräknas nu vara cirka 2,7 miljoner personer. Över en miljon beräknas ha flytt till Libanon Stora grupper finns också i Turkiet (över 700 000), Jordanien (över 500 000), Irak och Egypten. Cirka tre procent av de syriska flyktingar har kommit till EU-området. Därtill kommer miljoner av internflyktingar och människor inne i Syrien som är beroende av hjälp.

Läs mer
Syria: Failure to uphold UN resolution requires decisive Council action (Amnesty International 30 april)

Läs också

Libanon på bristningsgränsen (reportage i Amnesty Press nr 3/2013)

reportage | 2014-05-01
Av: Bengt Sigvardsson