Arbete under dödshot i Colombia

reportage | 2003-04-30

Det ringer på telefonen och en röst säger:
- Vi har redan lokaliserat din hora till fru, säg åt henne att passa sig annars kommer vi att spränga henne i bitar.

Samtalet mottogs under hösten 2002 av Gladys Avilas make. Gladys Avila är ordförande i anhörigorganisationen ASFADDES i Colombia som arbetar med att följa upp fall med "försvinnanden", människor som spårlöst försvinner och där man misstänker myndigheternas inblandning på grund av personens åsikter eller politiska arbete.

Några dagar senare när Gladys Avila lagt fram bevis i ett fall om ”försvinnande”, förföljs hon av en man som gör en hotfull gest som om han ska skära halsen av henne.

Hoten mot Gladys Avila är ingen unik händelse. I Colombia arbetar människorättskämpar i ett allt hårdare klimat. Bortföranden, våld och trakasserier som utförs av paramilitära grupper och säkerhetsstyrkor sker dagligen.

  • Den senaste tiden har jag tvingats byta bostad fyra gånger, berättar Gladys Avila som är i Sverige för att presentera en bok om ASFADDES.

Boken, "20 años un historia de lucha" - en berättelse om tjugo års kamp, handlar om ASFADDES arbete i en allt mer försämrad människorättssituation i Colombia. ASFADDES startades 1982 av anhöriga till de studenter som "försvann" i studentupproret i Bogotá, och boken visar på den lavinartade stegringen av "försvinnanden" i Colombia.

Gladys Avila visar upp boken om arbetet med "försvunna",
under sitt Sverigebesök.

  • Under de tjugo år som ASFADDES funnits har minst 5 800 personer ”försvunnit” i Colombia. De senaste åren har antalet "försvinnanden" ökat med 1 500 till 1 800 personer per år. Det betyder att tre till fyra personer ”försvinner” varje dag.

Organisationen arbetar med att söka efter sanningen om vad som hänt med de "försvunna". Medlemmarna driver aktivt lobby- och kampanjarbete i Colombia för att få allmänhet och myndigheter medvetna om hur familjerna drabbas ekonomiskt och socialt, och vilka konsekvenser "försvinnanden" ger ur ett politiskt perspektiv.
ASFADDES har tagit upp 580 fall som berör så många som 250 familjer. Gladys Avila själv engagerade sig i organisationen 1993. Det året "försvann" hennes bror. Han var 26 år och politiskt aktiv, berättar hon.

Gladys Avila berättar om hur arbetet med att utreda "försvinnanden" leder till att medlemmarna själva utsätts för "försvinnanden". De senaste åren har arbetet försvårats på grund av de paramilitära styrkornas utbredning och infiltrering.

  • Medlemmarna utsätts för en dubbel offersituation, berättar Gladys Avila. Dels på grund av att de är anhöriga, men dels också just för att de jobbar aktivt för att få reda på vad som hänt de ”försvunna” familjemedlemmarna.

Regeringen förhåller sig passiv när det gäller att hitta ansvariga och ställa dem inför rätta.

  • Colombias regering har skrivit på ett antal konventioner och internationella lagar som handlar om att skydda de mänskliga rättigheterna men det fungerar inte i praktiken, menar Gladys Avila. Åtskilliga av ASFADDES medlemmar har tvingats lämna landet sedan de pekat ut ansvariga för brotten.

År 2000 lyckades ASFADDES få igenom en lag som säger att det är ett brott att få människor att "försvinna". Men även den lagen är urholkad.

  • Tre statliga utredningar har tillsatts sedan lagen gick igenom, berättar Gladys Avila, men inget fall har blivit löst.

ASFADDES oroas över de förhandlingar som bedrivs mellan regeringen och paramilitären. Det finns ett dekret som regeringen har utfärdat som talar om amnesti för de paramilitära, att de slipper ta ansvar för de brott som tidigare begåtts. Det betyder straffrihet i förlängningen och det ser ASFADDES som otänkbart.

  • På grund av dekretet är det omöjligt att få till stånd ett rättsfall mot de paramilitära. Det har i några fall gått till domstol, men i 98 procent av fallen så döms ingen utan de får straffrihet. Men regeringen har ansvar för att lösa dessa över 5000 fall av "försvinnanden", betonar Gladys Avila.

ASFADDES kontor har hotats av både paramilitära styrkor och säkerhetsstyrkor. Paramilitären har till och med offentligt gått ut och dödshotat ASFADDES-medarbetare. Flera av deras kontor har stängt på grund av förföljelserna och nu riskerar även de två regionkontoren i Meddellín och Popayán att tvingas slå igen.

Gladys Avila påtalar hur viktigt det är med ett internationellt stöd. Det är också viktigt att andra länder sätter press på Colombias regering att respektera arbetet som ASFADDES och de andra människorättsorganisationerna utför.

Trots ständiga bostadsbyten och medarbetare som ”försvinner” och mördas vägrar Gladys Avila att låta sig skrämmas till tystnad. Hon och de andra människorättskämparna ger inte upp förrän rättvisa skipats.

  • Kärleken till min bror gör att jag vågar, säger Gladys Avila. De "försvunna" förtjänar att vi ger dem rättvisa.

Text och bild: Katrin Kasström

reportage | 2003-04-30