RELIGION OCH SPRÅK

reportage | 2001-04-05

67 procent av befolkningen beräknas tillhöra den ortodoxa kyrkan. 30 procent är muslimer.

Språkmässigt talar de slaviska makedonerna makedonska och det kyrilliska alfabetet används. Albanska, turkiska och serbiska är viktiga minoritetsspråk.

reportage | 2001-04-05