Vad tycker du om årsmötet i Lund?

reportage | 2009-04-26

Våren strålar över Polhemskolan i Lund som under helgen har omvandlats till årsmöteslokaler. Aktiva Amnestymedlemmar från Uppsala till Ungern sitter i beredningsgrupper, lyssnar till seminarier och röstar om motioner. I pauserna letar deltagarna sig ut i solen, där några av dem delar med sig av sina tankar om årets möte.

Bo Lindblom, grupp 168, Laholm, 41:a årsmötet.
Jag tycker att arrangemanget har fungerat jättebra. Det jag bekymrar mig om är att det är färre röstberättigade än förra året. Vi har klarat mångfalden ganska hyggligt med både ungdomsrepresentation och icke-svenskfödda. Dock saknar vi mellanåldrarna, halva gänget kommer in på inlines och den andra hälften med rullatorer.

Rejhibana Osmani, praktiserar som ungdomssamordnare, Malmö, första årsmötet.
Det har varit bra, speciellt att årsmötet skedde under min praktikperiod så att jag fick se hur den demokratiska processen gick till i Amnesty. Jag anser dock inte att det är helt demokratiskt att betalande medlemmar måste betala en extra avgift för att få rösträtt. Troligen kommer jag delta på fler årsmöten, men då som röstande medlem.

Elisabeth Carlsson, loppmarknaden Byring & Bråte, Halmstad, andra årsmötet.
Eftersom att det är så många medlemmar som är jurister blir det så mycket petande i texter att den ideologiska debatten försvinner i formalia. Men det berikar en väldigt som människa att träffa alla olika personer här på årsmötet.

Todor Gardos, styrelseledamot i ungerska sektionen, Budapest, första årsmötet.
Det har varit ordning, reda och snabbhet. Allt har varit väldigt välorganiserat och har fungerat problemfritt, speciellt när huvudarbetet görs i smågrupper och man därmed kan välja vilka frågor man är intresserad av.

Birgitta Grind, grupp 192, Stockholm, runt 30:e årsmötet.
Det är trevligt och bra stämning på årsmötet, dock känns det stressigt med lite tidsbrist. Allt är välplanerat, med bra mat och trevliga funktionärer. Dessutom var Emil Jensen Amnestys bästa kvällsunderhållning på flera år.

Text och foto: Hanna MI Jakobson

Läs mer om årsmötet: Amnesty inför stora förändringar (25 april)

reportage | 2009-04-26