Ideella organisationer i Vitryssland rapporterar till FN

reportage | 2010-03-01

Under 2010 kommer Vitryssland granskas av FN:s råd för mänskliga rättigheter. Vitryssland är i dag är det enda landet i Europa som tillämpar dödsstraff, något som både FN och Amnesty har kritiserat. För första gången kommer en gemensam rapport från vitryska ideella organisationer vara en del av underlaget i FN:s granskning.

Onsdag 24 februari fick Civil Rights Defenders i Stockholm besök av Ales Bialiatski, ordförande för den vitryska människorättsorganisationen Viasna. Viasna har tillsammans med andra ideella organisationer i Vitryssland tagit fram en skuggrapport som svar på myndigheternas officiella version av människorättsläget i landet. Rapporten kommer under året granskas av FN:s råd för mänskliga rättigheter och är en del i den Universal Periodic Rewiev som FN genomför var fjärde år.

Många vitryska organisationer har under lång tid arbetet nästan underjordiskt eftersom många av dem inte accepteras av regeringen. Under 2009 har det dock skett en förändring i regeringens agerande.

  • De senaste åren har Vitrysslands regering låtsas att allt är bra och har därför inte sett någon anledning att träffa icke-statliga organisationer. Under 2009 har vi dock fått till stånd två möten med regeringen där vi har uttryckt vår syn på situationen i landet. Vi har inte fått någon respons, men det är trots allt mycket spännande eftersom det här är första gången regeringen knutit kontakter med ideella organisationer, berättade Ales Bialiatski.

Ales Bialiatski, från den vitryska organisationen Viasna, berättar om den skuggrapport som tagits fram gemensamt av ideella organisationer i landet.

Tidigare har en särskild utredare från FN genomfört granskningen i Vitryssland och Ales Bialiatski konstaterar att tidigare granskningar varit förknippade med problem:

  • Myndigheterna har agerat nervöst i samband med FN:s granskningar och de särskilda utredarna har aldrig fått visum till Vitryssland. Istället har rapporten överlämnats i grannländer som Lettland, Ryssland och Polen. Jag anser att den kommande granskningen kommer att genomföras på ett mer objektivt sätt i jämförelse med tidigare år.

Organisationernas rapport behandlar i tolv avsnitt samtliga dimensioner av mänskliga rättigheter, exempelvis rätten till liv, tvångsarbete, förenings- och mötesfrihet, men även de sociala, kulturella och ekonomiska rättigheterna. På grund av utrymmesskäl har inga enskilda fall presenterats, utan rapporten berör endast tendenser i det vitryska samhället. Rapporten konstaterar till exempel hur vitryska lagar begränsar fundamentala mänskliga rättigheter och friheter, samt hur landets regering praktiskt taget har ignorerat lösningar och rekommendationer från mellanstatliga institutioner som arbetar med mänskliga rättigheter i Vitryssland.

  • 47 rekommendationer har tagits fram för att ge konkreta exempel på hur problemen kan lösas, men de kommer alla kräva stora insatser från regeringen, påpekade Ales Bialiatski. Tyvärr ger rapporten ett ganska deprimerande intryck, vilket visar på att situationen i landet inte förbättrats.

Vitryssland är det enda landet i Europa som fortfarande tillämpar dödsstraff. De senaste 15 åren när president Aleksandr Lukasjenkos har suttit vid makten, så har cirka 200 personer arkebuserats, påpekade Ales Bialiatski. Detta trots att landets konstitution garanterar rätten till liv och fastställer att dödsstraff endast ska ses som en extraordinär form av straff, något som också lyfts fram i organisationernas rapport.

Amnesty-aktion mot dödsstraff nära vitryska ambassaden i Moskva, Ryssland.

  • Människorättsförsvarare jobbar hårt för att påverka regeringen. Om regeringen vill, så kan den införa ett moratorium om att förbjuda dödsstraff. Det viktigaste nu är en internationell opinion som trycker på regeringen. Det är tack vare uppmärksamheten från till exempel EU och FN som läget ser annorlunda ut i dag jämfört med för fem år sedan, konstaterade Ales Bialiatski.

Rapporten konstaterar även att inget politiskt parti har registrerats i Vitryssland sedan 2003. År 2009 fanns cirka 2 250 organisationer registrerade i landet, vilket är lika många som 2002. Rapporten kritiserar svårigheten för civila organisationer, politiska partier och fackförbund att få sin registrering godkänd och menar att förklaringen till detta ligger i hur lagen öppnar upp för godtyckliga avslag. År 1999 förbjöds all verksamhet i oregistrerade organisationer och klassades några år senare som ett kriminellt brott.

Trots år av nederlag för de vitryska organisationerna har Ales Bialiatski en positiv syn på framtiden.

  • Det är omöjligt att förändra ett samhälle över en dag. Arvet från sovjet-tiden finns kvar och det krävs ett långsiktigt arbete för att motverka dessa strukturer. Det behövs politiskt engagemang och ett uppsving för det civila samhället. Men tusentals organisationer och partier är i dag verksamma i Vitryssland och samhället i sig börjar förändras. Att de äldre lämnar över till den yngre generationen, Internets möjligheter och det faktum att landet är en självständigt stat, är alla viktiga faktorer i en positiv utveckling, sade Ales Bialiatski.

Organisationerna lämnade över sin rapport till FN:s råd för mänskliga rättigheter redan i december förra året. De båda rapporterna kommer granskas av FN i maj, men ännu har Ales Bialiatski inte sett några handlingar från regeringen. I arbetet med rapporten har de vitryska organisationerna fått stort stöd från Institutet för mänskliga rättigheter i Danmark. Men trots att rapporten håller hög kvalitet tack vare experthjälp, känner organisationerna sig tveksamma till om regeringen vill eller kommer att handla.

  • Men vi har lyckats föra fram våra åsikter. Därmed har vi satt ribban och det är upp till regeringen att inte riva ner den, konstaterade Ales Bialiatski.

TEXT: Malin Eriksson
BILD:
Stina Thomsson/Amnesty

Läs rapporten här:

Materials from Belarusian NPOs prepared for the Universal Periodic Review of Belarus in the U.N. Committee on Human Rights. October 2009

Läs mer:

Uppemot 40 polska dissidenter gripna (Amnesty Press 17 februari 2010)

En belarusisk varg kan aldrig bli vegetarian (Amnesty Press 11 december 2009)

Avrättning måste stoppas (Amnesty pressnotis 9 oktober 2009)

Tema: Vitryssland (Amnesty Press mars 2006)

Vitryssland: MR-rörelsen samlas i ett hus i skogen (Amnesty Press 4 mars 2004)

reportage | 2010-03-01