Delade meningar om svensk vapenexport

reportage | 2012-02-24

Torsdagen den 23 februari arrangerade Utrikespolitiska institutet (UI) ett diskussionsseminarium. I centrum för diskussionen stod inte födelsen av en ny tronarvinge utan i stället den årsrapport som Inspektionen för strategiska produkter (ISP) offentliggjorde i veckan. På seminariet deltog bland annat ISP:s generaldirektör Andreas Ekman Duse och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens ordförande Anna Ek. Även Lena Olving från SAAB , Ulf Hammarström Försvarsexportmyndigheten (FXM) och Ulrika Mörth, professor i statsvetenskap på Stockholms universitet, satt i panelen.

Ulrika Mörth, Anna Ek, Lena Olving, Ulf Hammarström och Andreas Ekman Duse.

Sedan 1996 är ISP den myndighet som tillhandahåller exporttillstånd till svensk vapenindustri. Årsrapporten avslöjade att den svenska exporten ökade med 1 procent under 2011 och den totala summan slutade på 13,9 miljarder kr. Det innebär att Sverige hamnar på 8:e plats när det kommer till vilka länder som exporterar flest vapen i världen. Anna Ek tyckte de nya siffrorna för året var dystra nyheter.
- Sverige är det land i världen som säljer flest vapen per invånare. Vapenexporten har ökat med 350 procent de senaste tio och den fortsätter öka, sade hon inför åhörarna på UI.

Det är fem länder som står som mottagare av 60 procent av den totala exporten och de två största kunderna är Thailand (3 miljarder kr) och Saudiarabien (2,9 miljarder kr). Årets största affärer var försäljningen av JAS 39 Gripen till Thailand och övervakningssystemet Erieye som såldes till Pakistan, Förenade arabemiraten och Saudiarabien. Exporten till Saudiarabien har kritiserats till följd av att saudiska styrkor var delaktiga i att, med våldsamma medel, kväva de baharainska demonstrationerna för demokrati under våren 2011.
- Vi exporterar inte vapen till länder som kan kränka de mänskliga rättigheterna, i alla fall inte vapen som direkt kan bidra till sådana kränkningar, sade Andreas Ekman Duse.
Anna Ek var av en annan uppfattning:
- Diktaturer är Sveriges bästa kunder och Saudiarabien är en av världens mest brutala diktaturer.

Anna Ek från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

Andreas Ekman Duse är övertygad om att den svenska försvarsmaterielexporten bidrar till en säkrare värld:
- Försäljningen av övervakningssystem, som Erieye, gör att internationella handelsvägar hålls öppna så att fattigare länder i Afrika kan fortsätta ha en positiv ekonomisk utveckling. Det är viktigt att vi kan vara med och bidra i fredsbevarande och fredsframtvingande uppdrag.

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är också kritiska till ISP:s existens och anser att det är odemokratiskt att en myndighet har ett sådant stort ansvar. Idag granskas exporttillstånden av ISP tillsammans med Exportkontrollrådet (EKR) och representanter från både utrikesdepartementet och Försvarsmakten. EKR representeras av samtliga riksdagspartier och röstar inför varje beslut. Rösterna offentliggörs inte och utslaget är av rådgivande karaktär. Det sista ordet ligger alltså hos ISP och Andreas Ekman Duse.
- Den här modellen är helt unik och den starka parlamentariska förankringen bidrar till att rätt beslut fattas, framhöll Andreas Ekman Duse.

Andreas Ekman Duse från Inspektionen för strategiska produkter.

Att beslutsprocessen för exporttillstånd är unik var det enda som Anna Ek och Andreas Ekman Duse var överens om under torsdagens seminarium.
- Jag håller med om att beslutsprocessen är unik men delar inte uppfattningen om att den bidrar till legitima beslut. Sverige har ingen demokratisk process när det kommer till att besluta om vilka länder som det får exporteras vapen till. Att vi som medborgare inte kan kontrollera hur EKR röstar skapar ett demokratiskt underskott, vi måste kunna utkräva politiskt ansvar, sade Anna Ek.

Retoriken **styr värderingar. På seminariet och i de senaste dagarnas media har det debatterats huruvida den svenska exporten bör kallas försvarsmaterielexport eller krigsmaterielexport. Andreas Ekman Duse anser att ”försvarsmaterielexport” är ett ord som ligger mest i tiden:
- Vi kallar ju vår militär för försvar och om man ser till vilka produkter vi säljer mest av så är det ju övervakningssystem, därav tycker jag det är ett mer beskrivande namn för exporten.

Anna Ek hänvisade till att riksdagen fastslagit att det är ”krigsmaterielexport” som ska användas:
- ISP trotsar riksdagens beslut. Med ord skapar man värderingar, ISP har verkar ha en egen politisk agenda.

Seminariet avslutades med att åhörarna i Sverigesalen på UI fick ställa frågor. En fråga som dök upp var hur panelen trodde den svenska exporten artar sig om tio år. Anders Ekman Duse tror att svensk export om tio år kommer att fortsätta bidra till en säkrare värld.
- Genom export av övervakningsutrustning så kommer viktiga handelsvägar hållas öppna samt att smugglingen av droger i Sydamerika kan bemötas på ett mer effektivt sätt, sade han.

Ulf Hammarström från FXM tror att den internationella marknaden kommer bli mer integrerad på mellanstatlig nivå och att svensk vapenindustri fortfarande är konkurrenskraftig. Lena Olving från SAAB hoppas att företaget fortsätter växa och når sina globala ambitioner.
Anna Ek avslutade med att säga att hon inte vet hur det kommer se ut om tio år:
- Jag hoppas att vi kommer få mer insyn i ISP:s och EKR:s beslutsprocess så att vi som medborgare kan utnyttja vår demokratiska rättighet att kunna utkräva politikeransvar. Samt att staten slutar sponsra den svenska vapenindustrin. En konkurrenskraftig industri behöver inte statligt stöd.

Text: Jacob Bomgren

Foto: Annie Beckman

Läs mer

Viktigt att utreda Sveriges export av försvarsmateriel (Dagens Nyheter 22 februari 2012)

Svensk vapenexport spårar ur (Göteborgs-Posten 22 februari 2012)

ISP:s rapport: En ansvarsfull kntroll av strategiska produkter - vårt bidrag till en säkrare värd.

FN: Viktiga förhandlingar för att stoppa en vapenhandel som göder konflikter och brott mot mänskliga rättigheter (Amnesty 14 februari 2011)
Bahrain: Ett år har gått - utan att skyldiga ställts till svars (Amnesty 13 februari 2012)

reportage | 2012-02-24