Kritik från Europakommissionen i kommande rapport

Europakommissionen publicerar i november sin årliga rapport om Turkiet, i vilken de ger sin syn på de åtgärder landet har vidtagit för att uppfylla kraven om medlemskap i Europeiska Unionen (EU), rapporterar nyhetsbyrån IPS.

Innehållet i rapporten ger både ris och ros, men budskapet från kommissionen är att reformtakten måste öka när det gäller stärkandet av yttrandefriheten.

Jean-Christophe Filori, ordförande för Europakommissionen, är hoppfull om Turkiets framtid.
- Det är positivt att artikel 301 i landets brottsbalk har omformulerats. Det går att se en minskning i antalet anhållna som utsätts för tortyr, även antalet anmälningar om dålig behandling _**har ökat.

Artikel 301 innebar att skribenter och akademiker, som påståtts ha förolämpat ”turkiskhet” (Turkishness), kunde åtalas. Omformuleringen __innebär att turkiskhet byttes ut mot den turkiska nationen men med samma straffpåföljd_. Dock måste nu justitieministern godkänna ett åtal._ Human Rights Watch (HRW) har riktat kritik mot omformuleringen i artikeln.

  • Reformer som godkänts av den turkiska parlamentet är bara en mindre justering av ordvalet. Det skulle vara bättre om artikeln slopades helt, säger Emma Sinclair-Webb, som forskar om Turkiet på HRW.

Emma Sinclair-Webb är generellt sett missnöjd med Turkiets framsteg.
- Genomförandet av reformer som berör mänskliga rättigheter har avstannat de senaste åren. I år har det inte varit något undantag.

Ordförande för den liberala gruppen inom Europaparlamentet, Graham Watson, uttryckte även han kritik mot ändringen i artikel 301.
- Omformuleringen var ett positivt steg men artikeln fortsätter att förorda fängelsestraff för den som förolämpar staten och dess myndighetsorgan. Det oroar andra europeiska länder och är inte förenligt med liberal demokrati. Utvecklade demokratiska stater bör ha självförtroendet att kunna hantera kritik inom landet. Den turkiska staten är legitim, den borde klara av fredliga åsiktsyttringar från
sina egna medborgare.

Turkiets utrikesminister, Ali Babacan, håller inte med om kritiken mot artikel 301 utan ser reformen som ett steg mot att anpassa lagstiftningen till den som existerar inom EU.

Europakommissionen kommer förmodligen även rikta kritik i sin rapport mot förföljelsen av homosexuella. Jean-Christophe Filori uttrycker oro över ett förbud mot en organisation i Turkiet som kämpar för homosexuellas rättigheter, Lamba Istanbul, som en domstol utfärdade i maj 2008.

Homosexualitet är inte olagligt i Turkiet men det finns inget stöd i lagen för homosexuella- och transpersoners rättigheter.

  • Vi har dokumenterat flera fall av våld mot homosexuella och godtyckliga gripanden av polisen, säger talespersonen för Lamba Istanbul, Sedef Cakmak, till IPS.

-Om du kan dölja din identitet, då har du inget problem. Men om du inte kan det, eller vägrar göra det, då börjar problemen, säger Sedef Cakmak.

**Läs mer:_

Kampen för pressfrihet i Turkiet (5 juli 2007)


David Cronin/IPS