FN vill att länder ska dela på ansvaret för flyktingar

Gata i den syriska staden Aleppo i augusti 2014.

Gata i den syriska staden Aleppo i augusti 2014. Foto: IPS

FN vill se en ny överenskommelse där världens länder delar på ansvaret för de 19 miljoner flyktingar i världen som har flytt från sina hemländer.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon kommer att stå värd för ett separat möte om flyktingkrisen – Summit on Addressing Large Movements of Refugees and Migrants – när världens ledare samlas i samband med generalförsamlingens möte i New York i september.

– Styrkan i överenskommelsen kommer att avgöra om mötet blir en framgång, säger Sherif Elsayed-Ali, chef för Amnestys internationella flyktingavdelning.

Han säger att för närvarande är det ett litet antal stater som förväntas hantera ett stort antal flyktingar medan rikare länder som skulle kunna göra mycket mer ”inte gör så mycket”.

Ett av de länder som bär en oproportionerligt stor börda och som har gjort det under flera årtionden är Kenya.

Sherif Elsayed-Ali säger att den kenyanska regeringen nyligen hotade med att stänga världens största flyktingläger runt Dadaab och utvisa tusentals somalier.

– Det är ett tydligt tecken på fördelningen av ansvaret fullständigt har misslyckats. Situationen har blivit så här delvis på grund av att det internationella samfundet inte har hjälpt till att ta itu med flyktingkrisen i Kenya, säger han till IPS.

Men Kenya är inte det enda landet som kämpar med flyktingmottagandet.

– Nästan nio av tio flyktingar lever i utvecklingsländer, säger Karen AbuZayd som är generalsekreterarens särskilda rådgivare inför toppmötet i september.

I en rapport som presenterades i måndags redogör generalsekreterare Ban Ki-moon för förhoppningarna inför mötet i september och för planerna på en ny överenskommelse där världens länder delar på ansvaret för flyktingarna i världen.

Karen AbuZayd menar att toppmötet är nödvändigt för att påminna FN:s medlemsstater om de internationella lagar som de redan gått med på att följa. Vid mötet kommer det också att presenteras förslag på nya lösningar för att öka utvecklingsbiståndet till de länder som tar emot flyktingar.

Länder som Turkiet, Libanon och Jordanien som har tagit emot flera miljoner syriska flyktingar har begärt internationell hjälp för att kunna bära den ekonomiska bördan för skydd, utbildning och hälsovård för miljontals flyktingar.

– Det krävs ordentliga anslag till Jordanien, Libanon och Turkiet för att länderna ska kunna klara kostnaderna som det medför att ta emot flyktingarna, säger Sherif Elsayed-Ali.

Det är dock ännu oklart om den föreslagna överenskommelsen kommer att ta itu med frågan om att rika länder outsourcar flyktingar till fattiga länder.

Australien är ett av de länder som betalar för flyktingläger i tredje land och som för över flyktingar till Papua Nya Guinea, Nauru och Kambodja. Sherif Elsayed-Ali kallar Australiens agerande för ”katastrofalt”.

– Australien har i stort sett avsagt sig det ansvar som föreskrivs i den internationella flyktinglagstiftningen, säger han.

12 maj 2016

Läs också
Syrienkriget fem år: Fast i flyktens limbo (Amnesty Press nummer 1/2016)

Världens största flyktingläger (Amnesty Press nr 1/2015)

Lyndal Rowlands
IPS/New York