Hon har nått framgångar i kampen mot straffriheten i Guatemala

Som landets första kvinnliga justitiekansler har Claudia Paz y Paz nått stora framgångar i kampen mot straffriheten i Guatemala. Brottsutredningarna har blivit effektivare och många åtal har väckts även mot personer som tidigare trodde sig stå över lagen, rapporterar nyhetsbyrån IPS.

Straffriheten har minskat i landet där tidigare över 90 procent av morden förblev olösta. Aldrig tidigare har en före detta statschef åtalats för folkmord i sitt eget land - men Paz y Paz har lyckats ställa den förre diktatorn Efraín Ríos Montt inför rätta för mord och våldtäkter under den blodigaste perioden av landets inbördeskrig, även om det är oklart vad det slutgiltiga resultatet blir. Ett annat uppmärksammat fall är åtalet mot den tidigare presidenten Alfonso Portillo gällande pengatvätt.

Paz y Paz har rensat ut ineffektiva och korrupta brottsutredare, åklagare och annan personal inom åklagarämbetet som sammanlagt har cirka 4 000 anställda. Åttio procent av cheferna som arbetat över tjugo år på hög nivå lämnade sina poster i samband med förändringarna. Det banande väg för yngre åklagare inom myndigheten.

Claudia Paz y Paz har nått oöverträffade resultat för åtal och domar för allvarliga brott som mord, våldtäkt, utpressning och kidnappning. Guatemala är det enda landet i världen där FN tillsammans med regeringen inrättat en internationell kommission mot straffrihet.

Guatemala anses vara ett av de mest våldsutsatta länderna i världen, med 46 mord per 100 000 invånare, enligt siffror från 2009.

Paz y Paz införde tidigt ett utvärderingssystem som skulle visa åklagarmyndighetens resultat.

– De åklagare som löser de flesta fallen belönas med möjligheter till befordran, medan de som har dåliga resultat måste förklara varför de har misslyckats med att uppnå sina mål och disciplinära åtgärder kan följa om de inte skött sitt jobb, säger Claudia Paz y Paz till IPS.

En annan stor framgång har varit hennes prioritering av brott som gäller våld mot kvinnor. Paz y Paz skapade en speciell avdelning inom åklagarmyndigheten öppen dygnet runt för att göra det möjligt för domare att utfärda besöksförbud i tid. Dessutom har en särskild avdelning fått i uppdrag att utreda sexualbrott och extra resurser har tilldelats en särskild avdelning inom myndigheten som hanterar brott mot kvinnor.

Genom ett nytt utvärderingssystem kan brottsoffer även meddela hur de behandlats och om de utsatts för diskriminering. Det ledde bland annat till att en åklagare i provinsen San Marcos avskedades efter att en kvinna meddelat att han utsatt henne för sexuella trakasserier när hon vänt sig till honom för att anmäla en våldtäkt.

Åklagarmyndigheten har även inriktat sig på nedmontering av narkotikastrukturerna. År 2012 dömde en domstol i Guatemala 36 medlemmar av narkotikakartellen los Zetas till fängelse på mellan 2 och 158 år för kidnappningar, mord och attacker.

– Åklagarmyndigheten, som leds av Claudia Paz y Paz och stöds av den internationella kommissionen mot straffrihet, har gjort viktiga framsteg. En tidigare president har ställts inför rätta och kriminella strukturer har uppdagats, säger statsvetaren Juan Carlos Garzón från Washington-baserade Woodrow Wilson International Center for Scholars.

Garzón menar att Paz y Paz gjort en enorm insats för att stärka åklagarämbetet, men menar att det är mycket osäkert om det finns ett politiskt stöd för att fortsätta arbetet på samma sätt när Claudia Paz y Pays ämbetsperiod är över. Hon har ännu inte meddelat om hon kommer söka fortsatt arbete inom myndigheten efter december 2014.

Louisa Reynolds
IPS/Guatemala City

Läs mer

Guatemala: Folkmordsrättegången i slutfas – Rios Montt bedyrar att han är oskyldig (Amnesty Press 9 maj 2013) [

Första stegen mot rättvisa i Guatemala](http://amnestypress.se/fran-tidningsarkivet/reportage/25084/forsta-stegen-mot-rattvisa-i-guatemala/ "") (Amnesty Press nr 4/2011)

Kvinnomord med straffrihet (Amnesty Press nr 1/2008)

Guatemala – kvinnor mördas utan att de skyldiga straffas (Amnesty Press nr 3/2005)

Louisa Reynolds
IPS/Guatemala City