Två parallella livsöden

Varför hamnar Lo på scenskolan och Lena på Hinseberg? I ”Två vita dvärgar” skildrar Lo Kauppi två parallella livsöden.

böcker | 2020-08-31
Av: Sanna Blomgren
Två vita dvärgar.

Två vita dvärgar. Foto: Leopard förlag

Bok: Två vita dvärgar
Författare: Lo Kauppi
Förlag: Leopard Förlag

I Lo Kauppis roman ”Två vita dvärgar” utspelar sig två livsöden parallellt med varandra. Den inledande scenen på Arlanda flygplats blir startskottet för två olika livsöden: det ena Los, det andra Lenas. Lo kommer in på scenskolan och blir skådespelare. Lena får en plats på metadonprogrammet men kommer för sent till kliniken en dag. Det ena leder till det andra och hon hamnar på Hinsebergs kvinnoanstalt. 

Vi får följa Lena och Lo från tidigt 1990-tal till tidigt 2000-tal. Berättelsen kretsar kring drogmissbrukets beskaffenhet, den svenska samhällsapparaturen och klassresan som samhällsideal. Kauppi skriver fram sina karaktärer utan att döma eller ifrågasätta dem och belyser hur enkelt samhällsbyråkratin kan sätta käppar i hjulet för människor. Men hon visar samtidigt på att samhället också kan hjälpa den som behöver hjälp. Och det är i detta som Kauppis roman blir intressant. För vad är det som gör att Lo hamnar på scenskolan och Lena hamnar på Hinseberg när deras historia tar avstamp i exakt samma händelse?

”Två vita dvärgar” är en lättillgänglig bok. Språket är rakt och dialogen, som tar mycket plats i boken, känns ärlig. Kapitlen är korta och uppdelade enligt årtal. Ömsom handlar de om Lo, ömsom om Lena.

Dock blir jag något besviken över den stundtals slarviga researchen i boken. En del populärkulturella referenser i boken stämmer inte överens med årtalen och verkar vara inlagda på måfå för att skapa en känsla av autenticitet. Men den mindre petige, som kan bortse från sådant, kommer ha god behållning av boken. 

Sanna Blomgren

böcker | 2020-08-31
Av: Sanna Blomgren