Europa protesterar mot Prideförbud i Moskva

Den 27 maj 2006 är tänkt att bli en händelserik dag i den ryska hbt-världens historia: Rysslands första Prideparad ska hållas i Moskva. Men Priden riskerar att stoppas då Moskvas borgmästare har lovat att förbjuda paraden. Med anledning av detta hålls under torsdagen protestaktioner på flera håll i Europa, bland annat utanför Rysslands ambassad i Stockholm.

Human Rights Watch, HRW, uppmanar i ett brev till borgmästaren Jurij Luzjkov att låta paraden gå av stapeln som planerat. Hans löfte är ett hot mot medborgerliga rättigheter och det civila samhället, menar HRW.

Moskva är den största staden i Europa som aldrig haft en Pride. Paradens organisatörer har räknat med 5 000 deltagare den 27 maj. Men får myndigheterna sin vilja igenom kommer det bli noll deltagare.

  • Moskvas regering kommer inte ens att överväga att tillåta en gayparad, sade borgmästarens talesman Sergej Tsoi den 16 februari.

Även ryska nationella politiker har anslutit sig till att fördöma paraden.
- Vissa säger att förbudet av Prideparaden inte strider mot de mänskliga rättigheterna. Det finns flera miljoner människor i Moskva som inte vill att homsexuella ska få ha den här processionen. Vem ska skydda deras rättigheter, sade Lubov Sliska, förste vice-talman i duman.

HRW:s chef för hbt-frågor, Scott Long, är starkt kritisk till borgmästaren och hans anhängare:
- Borgmästare Luzjkov ger fördomarna ett veto som står över yttrande- och mötesfriheten.

De ryska myndigheternas drag kommer i samband med att andra regeringer i regionen agerat mot hbt-gruppers rättigheter. I fjol förbjöd de lokala myndigheterna i Polen Pridemarscher i Poznan och Warszawa. I Lettland försökte myndigheterna att förbjuda en parad i Riga, men förbudet stoppades av ett domstolsbeslut.

Som ett svar på detta, antog Europaparlamentet med överväldigande majoritet i januari en resolution som fördömer förbudet av dessa marscher, liksom uppmaningar till hat och våld.

  • Att låta den här marschen äga rum är ett internationellt åtagande. Om fördomar tillåts trumfa över de rättigheter som alla medborgare borde åtnjuta, är allas frihet i slutändan i allvarlig fara, sade Long.

I Sverige har RFSL med anledning av de ryska myndigheternas diskriminering skickat ut ett pressmeddelande i vilket de bland annat påminner om Rysslands förpliktelser gentemot mänskliga rättigheter. Det strider mot rysk lag att förbjuda Prideparaden, anser RFSL. Dessutom är Ryssland medlem i Europarådet och därmed har nationen förbundit sig att respektera mänskliga rättigheter, däribland församlings- och demonstrationsfriheten. RFSL har begärt att få uppvakta den ryske ambassadören i Sverige.
- Vi är arga och sårade av de homofoba attityder som ryska myndigheter gett uttryck för, sade förbundsordföranden Sören Andersson, i pressmeddelandet.

HRW, Europaparlamentet samt RFSL är inte ensamma om sitt fördömande av de ryska myndigheternas agerande. En av dem som har anslutit sig till protesterna är Londons borgmästare Ken Livingstone som uppmanar sin ryske motsvarighet att tilllåta paraden.

  • Jag tror på att jämlikhet för homosexuella är en grundläggande mänsklig rättighet. Jämlikhet måste omfatta rätten att ordna Prideparader och andra offentliga evenemang som firar hbt-gruppernas bidrag till livet i världens största städer. Det är därför jag stödjer Moskvas Prideparad, sade Livingstone till PinkNews.co.uk.

Tidigare i år sade Rysslands stormufti Talgat Tajuddin att homosexuella riskerar att slås ner om de genomför Priden i Moskva:
- Muslimernas protester kan till och med bli värre än de beryktade samlingarna kring de skandalösa Muhammedteckningarna, har han sagt.

Ytterligare stöd för förbudet av paraden har Rysslands högste rabbin, Berl Lazar, gett uttryck för genom att påstå att ”sexuella perversioner” inte har rätt att existera. Även han knöt an till Muhammedkarikatyrerna.

Och Sergej Tsois uttalanden pekar mot att han tar hänsyn till de religiösa ledarna, eftersom han har sagt att orsaken till att förneka människor deras mötesfrihet är att planerna för marschen ”har orsakat skandal i samhället, särskilt bland de religiösa ledarna”.

Detta har väckt reaktioner och stark oro hos Europaparlamentets grupp för hbt-personers rättigheter som på tisdagen den här veckan kom med ett uttalande.

  • Religiösa åsikter kan aldrig användas som en ursäkt för att nedvärdera och förtrycka hbt-personer, sa den nederländska liberalen Sophie in´t Veld, gruppens vice ordförande.

Hon betonade också att det nu är av särskild vikt för Ryssland att respektera mänskliga rättigheter och mötesfrihet inför landets ordförandeskap i Europarådet. Ryssland är också sedan nyår ordförande i G8-gruppen.

Läs mer om:

Vad ordförandeskapet i Europarådet kan innebära för hbt-grupperna i Ryssland

De internationella protesterna


HRW