Ny rapport visar att abortlag riskerar kvinnors liv

Human Rights Watch (HRW) har nu publicerat en rapport , Over Their Dead Bodies, som dokumenterar hur abortlagen i Nicaragua gör kvinnor rädda för att söka laglig hälsovård. Den nya lagen gör att läkare inte vill ge den nödvändiga vård som kvinnor behöver eftersom de fruktar att bli åtalade, hävdas i rapporten.

Innan den nya abortlagen antogs tilläts kvinnor i Nicaragua att göra abort om kvinnans liv var i fara. Den nya lagen nekar avsiktligt kvinnors tillgång till hälsovård som är viktig för att rädda deras liv och är därför i strid med Nicaraguas skyldighet att upprätthålla internationell rätt, kvinnors rätt till liv, anser HRW.

HRW:s rapport baseras på intervjuer med tjänstemän, läkare från den allmänna och privata hälsovården, kvinnor som behöver vård och familjemedlemmar till kvinnor som dött på grund av abortlagen. Angela Heimburger, utredare på HRW:s kvinnorrättsavdelning, uttalade sig om rapporten:
- Några har vittnat om att personal på allmänna sjukhus vägrar ge kvinnor och flickor tillfredsställande vård efter förödande missfall med direkt hänvisning till lagen.

I rapporten redogör en läkare på ett stort sjukhus i Managua om hur en kvinna dog på grund av brist på vård.
- En kvinna kom till sjukhuset för att göra ultraljud. Det stod klart att hon behövde göra en abort. Ingen ville genomföra aborten på grund av att fostret fortfarande levde. Kvinnan stannade kvar i två dagar utan behandling tills hon till slut framkallade abort på egen hand. Hon dog fem dagar senare, sade han.

Hälsovårdsministeriet har i och med abortlagen yttrat sig om att man bör föra detaljerade obligatoriska protokoll över den akuta förlossningsvården och de vill också inkludera riktlinjer för medicinsk behandling efter illegala aborter. Om protokollen och riktlinjerna implementeras fullt ut är det möjligt att lösa en del av problemen av abortlagens negativa konsekvenserna, skriver HRW i sin rapport.

  • Läkare i Nicaragua är rädda för åtal eller fängelse och för att förlora sin läkarlicens. Många tänker att istället för att ta den risken så är det bättre att låta kvinnan dö, sade Leonel Arguello, läkare, till nyhetsbyrån AP.

HRW kritiserar president Daniel Ortegas regering för att inte ha infört sanktioner mot hälsovårdsarbetare som vägrat ge vård till gravida kvinnor. Regeringen har heller inte studerat hälsoeffekterna av abortlagen eller implementerat de obligatoriska protokollen.
- Ortega borde snarast försöka mildra de katastrofala effekterna av abortlagen genom att prioritera gravida kvinnors tillgång till akut medicinsk vård, sade Angela Heimburger.

Hon sade även att presidenten måste försäkra kvinnor om att de inte blir straffade för att de försöker överleva. Presidenten måste också främja den allmänna medvetenheten och tillgången till hälsovård.

Läs mer: Protester mot Nicaraguas abortlag (Amnesty Press 18 september)

Protester mot abortförbud (Amnesty Press 31 oktober)


Human Rights Watch