Fest och färg på internationella kvinnodagen

reportage | 2005-03-10

Den 8 mars firades internationella kvinnodagen världen över och Amnesty var delaktiga i flera evenemang. Speciell uppmärksamhet fick den pågående kampanjen ”Stoppa våldet mot kvinnor”.
Amnesty Press begav sig ut med kameran i Stockholm för att föreviga några av ögonblicken.

Aktionsgruppen för Barn på Sergels torg

Rikard Rehnbergh samlade namn-
underskrifter till ett vädjandebrev...

...och Shahram Ghasemi tyckte
att han ville vara med och stödja
Amnestys arbete.

Vad gör ni här?
- Vi är fyra från vår grupp som skramlar och får namnunderskrifter, sa Rikard Rehnbergh, gruppsekreterare Aktionsgruppen för Barn, en specialgrupp inom svenska Amnesty, som menade att om kvinnor far illa påverkas barnen indirekt.

 • Det här är till Israels justitieminister och handlar om att de ska upphöra med ockupationen där de river hus och förstör olivskördar, vilket påverkar kvinnor mest.

Andra arrangörer på plats var Kvinnor För Fred, Afghanistankommittén, Irakiska Kvinnoförbundet med flera.

             _**Karin Andersson och Gun Andersson skramlade med sina **_

bössor och informerade förbipasserande.

På Immanuelskyrkan

Karolina Jeppson och Anna Johansen från Amnesty tittar närmare på den tipsrunda de själva satt upp.

    _**Hur stor del av polisanmälda     **_

våldtäktsärenden läggs ner,
enligt undersökningar?
Vad tror du?
Svar finns längst ner på sidan.

I Immanuelskyrkan på kungstensgatan hade Unifem satt samman ett stort program. Amnestys kampanjavdelning hade bokbord och besökarna kunde gå tipspromenad på temat från kampanjen ”Stoppa våldet mot kvinnor”.
Carl Söderbergh, generalsekreterare för svenska Amnesty, medverkade på seminariet "Mäns våld mot kvinnor – vägen mot nolltolerans". Inför ett fyrtiotal åskådare diskuterade panelen hur arbetet mot våld mot kvinnor skulle bli bättre.
Söderbergh presenterade Amnestys rapport och gav organisationens syn på problemet ur ett människorättsperspektiv.

Marianne Eriksson, före detta Europaparlamentariker (v),
Ingvar Hjärtsjö, ordförande i Manliga Nätverket,
Carina Ohlsson, riksdagsledamot (s) och ordförande
i Sveriges Kvinnojours Riksförbund, SKR,
Carl Söderbergh, generalsekreterare Amnesty,
Ann-Marie Tung, förbundssekreterare SKR

Moderator Ann-Marie Tung undrade vad Amnesty gör för att främja jämställdheten inom den egna organisationen. Söderbergh berättade då om en färsk Amnestyrapport där organisationen själv i en intern kampanj har gjort en mångfald- och jämställdhetsananlys. I arbetet, som initierades i november 2003, ingick bland annat att samtliga arbets- och ungdomsgrupper fick svara på en enkät om det egna arbetet. Rapporten innehåller 24 rekommendationer, men fler har tillkommit och detta är bara början på en långsiktigt arbete, säger Carl Söderbergh.

Amnesty på Eriksdalsbadet

Elisabeth Croneborg och Maria Lohe hade gjort i ordning en stor banderoll där de informerade om Amnesty. De flesta besökarna var dock där för att bada och kvällen blev ganska lugn.

Bland kostråd och friskvårdsprodukter på Eriksdalsbadet pumpade musiken ur högtalarna och det bjöds på gratis vattengympa och karaoke för alla kvinnor. Kampanjgruppen "Stoppa våldet mot Kvinnor", SVAW, var där för att synas och informera. På en stor banderoll hängde information om Amnesty och badgästerna kunde också skriva under tre olika vädjandebrev om Colombia, Indien och Turkiet.
- Vi har gjort den för att presentera Amnesty i allmänhet och SWAV-kampanjen i synnerhet, sa Maria Lohe som jobbade med Elisabeth Croneborg.

Möte på Café Edenborg

När mörkret lagt sig över stan spred sig ett varm rött ljus över de som hade samlat sig på Café Edenborg i Gamla stan. Där hade Amnestys juristgrupp arrangerat ett möte om Våld mot kvinnor i väpnade konflikter. Carl Söderbergh hade skyndat vidare från Immanuelskyrkan för att berätta om kvinnors situation i Afghanistan, utifrån egna erfarenheter från tiden när han jobbade i regionen för FN:s flyktingkommissariat UNHCR.

Många hade samlats för att lyssna på kvällens talare.
Förutom Amnestys Carl Söderbergh medverkade Maud Eduards,
professor i statsvetenskap och Åsa Carlman, Kvinna till Kvinna.

Fest för feminister på Mondo

Dansgruppen Fittcrew drog ner ett muller av applåder

Kvällen avslutades på Mondo där tidsskriften Bang hade fest och Amnesty hade ett bord med information. Aktiva i SVAW-gruppen på plats var Jonna Millroth, Anna Birgersdotter och Lisa Torstensson.

Text och bild: Josef Björklund
praktikant Amnesty Press och media

Rätt svar på tipsrundan: 2. Av 100 polisanmälda våldtäktsärenden läggs 95 ner.

reportage | 2005-03-10