Försiktig optimism inför fredssamtalen - Farc utlyser vapenvila

Farc-gerillan i Colombia utlyste en ensidig vapenvila i samband med att fredsförhandlingarna med regeringsrepresentanter inleddes i Kubas huvudstad Havanna den 19 november. Bland vanliga colombianer råder det en försiktig optimism om att det långvariga inbördeskriget i landet kanske äntligen kan vara på väg att ta slut, rapporterar nyhetsbyrån IPS.

Skepticism, ovilja att uttrycka en åsikt och vissa förhoppningar om fred. Det är de reaktioner IPS möter bland vanliga colombianer på Bolívartorget i Bogotá vid frågor om de inledda fredsförhandlingarna.

Revisorn María Jaramillo, 40, säger att hon hoppas att förhandlingarna ska bana väg för ett slut på konflikten.
- Det gör jag verkligen. Men jag tror det kommer att bli svårt, eftersom ingenting är enkelt när det handlar om gerillan. Men om fred uppnåddes så skulle det vara ett enormt framsteg eftersom många bönder skulle kunna återvända hem, bombningarna skulle upphöra och landet skulle uppleva en tillväxt.

Andra är mer pessimistiska. Elizabeth Núñez, som studerar statsvetenskap, säger att hon inte tror på att Farc är ute efter att skapa fred.
- Men ingenting är omöjligt, säger hon.

De fredssamtal som den 19 november inleddes i Havanna är resultatet av ett halvår av inledande kontakter mellan representanter för den konservative presidenten Juan Manuel Santos regering och vänstergerillan Farc. Rebellgruppen grundades redan 1964 av småbönder i provinsen Caldas som en reaktion på de orättvisor som de menade att de utsattes för av staten och dess domstolar.

I augusti meddelade president Santos att fredsförhandlingar skulle inledas, med medlingsstöd av regeringarna i Norge och Kuba, och med representanter från Venezuela och Chile som observatörer.
Under de inledande samtalen mellan parterna har grunddiskussionen handlat om huruvida Farc kan överge den väpnade kampen i utbyte mot att regeringen bland annat sätter stopp för stora planerade gruv- och infrastrukturprojekt på landsbygden, samt genomför en omfattande jordbruksreform.

De formella fredssamtalen inleddes officiellt i Oslo i oktober. På agendan finns bland annat frågan om en jordreform, inklusive satsningar på alternativa grödor istället för narkotikaodlingar, samt en diskussion om gerillans framtida politiska roll i landet.

Innehållet kring varje fråga har dock inte blivit helt klarlagd. Planerna på en omfördelning av jordbruksmarker har bland annat kritiserats av Farc för att gå samhällselitens och de utländska företagens intressen till mötes.

Colombia är ett mycket polariserat land och många som IPS möter på Bolivartorget vill inte uttala sig. Läraren Arturo, 50, är dock inte en av dem:
- Fred! Vi har haft behov av en fredsprocess i 20 års tid. Dödandet av så många soldater, gerillamedlemmar och civila hade kunnat undvikas.
Samtidigt säger Arturo att alla känner till de ekonomiska intressen som finns bakom konflikten.

  • Fred skulle innebära att resurser försvann från armén, och skulle leda till ett slut för rebellernas affärer, som också är lukrativa. Jag tror att konflikten kommer att fortsätta ett antal år till, säger han.

Helda Martínez

IPS/ Bogotá


IPS