Välgjort om Metoo

SVT-serien påminner om den enorma kraften i de 65 upprop som växte fram på kort tid under Metoo.

filmer | 2021-11-30
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #4/2021

Film: Metoo – hösten som förändrade Sverige

SVT Play

Att se de åtta delarna i SVT:s välgjorda dokumentärserie ”Metoo – hösten som förändrade Sverige” blir en påminnelse om att fyra år både går snabbt och känns nära. Med ett perspektiv bakåt kan det vara lättare att se klart på vad som hände samtidigt som den naturliga frågan blir om något har förändrats sedan 2017.

Enligt en omfattande undersökning av Kantar från 2020 hade andelen som upplever sexuella trakasserier på arbetsplatsen inte minskat sedan #metoo. 17 procent av kvinnorna och 12 procent av männen uppgav att de hade utsatts för sexuella trakasserier.

SVT-serien påminner om den enorma kraften i de 65 upprop som växte fram på kort tid under Metoo där kvinnor berättade om upplevelser av allt från sexuella övergrepp till nedlåtande attityder och trakasserier på grund av kön. Här skildras också de olika bemötanden uppropen fick, från en överbefälhavare som tog det på djupaste allvar till en nytillträdd polischef som var ointresserad.

Det berättas om framgången när dåvarande jämställdhetsministern Åsa Regnér mötte företrädare för uppropen och lovade åtgärder från regeringen. Nästa dag avgick ministern för att tillträda en FN-tjänst.

Bland det mest gripande i serien är berättelsen om Lotten Sunna, som är med och startar en grupp för kvinnor med drogproblematik, prostitution och kriminalitet i bagaget; #utanskyddsnät. Där handlar det om en upprättelse för de som sällan syns i offentligheten.

I serien berörs också Metoo-höstens pressetiska baksida där traditionella medier brast i ansvar och drevet mot Benny Fredriksson, chefen för Kulturhuset/Stadsteatern i Stockholm som avgick och tog sitt liv.

Ulf B Andersson

filmer | 2021-11-30
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #4/2021