Indien i förändring

Pär Jansson ger i sin nya bok ”Indien – En reportageresa” en lättillgänglig och saklig bild av Indiens många sidor. Han berättar bland annat om växande hindunationalism och den växande medelklassen i städerna.

böcker | 2017-11-05
Av: Sanna Blomgren
Även publicerad i AmnestyPress #4/2017
Pär Jansson har skrivit "Indien – en reportageresa". Han har under drygt 30 år regelbundet besökt Indien.

Pär Jansson har skrivit "Indien – en reportageresa". Han har under drygt 30 år regelbundet besökt Indien. Foto: Appell förlag.

Bok: Indien – En reportageresa
Författare: Pär Jansson
Förlag: Appell förlag

Pär Janssons Indien – en reportageresa är på många sätt vad en kan förvänta sig av en reportagebok. Jansson framställer med ett lättillgängligt och målande språk, och vackra fotografier, ett Indien i förändring. Här återfinns berättelser om landets politiska utveckling, om den heliga kons vara eller icke vara, om medelklassens framväxt i städerna, om drömmen om Bollywood och om det ständigt närvarande patriarkatet.

Oftast lyckas Jansson beskriva Indien på ett sakligt och nyanserat sätt och ger läsaren en god inblick i några av landets (ofantligt) många sidor och dess saliga blandning av härlighet och hopplöshet. Han beskriver ett Indien som i vissa stycken är tolerant, öppet och gästvänligt och i andra stycken är det totalt motsatta, med en allt mer påtaglig hindunationalism och ett kastsystem som förenats med kapitalismen och ”förvandlats till kastkapitalism”.

Ibland önskar jag dock att Jansson hade en mer nyanserad och problematiserande blick på sig själv och sin egen position som vit och västerländsk besökare i det post-koloniala Indien. Jansson berättar exempelvis om ett tempelbesök där stämningen förstördes av en tiggare som gjorde att han kände sig bedragen på en intressant upplevelse och tyckte sig ha ”blivit utnyttjad som en vandrande plånbok”.

Att på grund av detta klavertramp, där Jansson inte lyckas klarlägga sina privilegier i det sammanhang han beskriver, förkasta boken skulle troligtvis säga mer om mig själv än om just boken. I det stora hela är den, för den Indien-nyfikna, mycket läsvärd, även om jag, som nyligen tillbringat fyra månader på den indiska landsbygden, kan sakna berättelser därifrån. Men, som Jansson säger: ”[d]et finns helt enkelt många Indien” och alla ryms kanske inte i en enda reportagebok.

Sanna Blomgren
[email protected]

böcker | 2017-11-05
Av: Sanna Blomgren
Även publicerad i AmnestyPress #4/2017