Rasrisk

böcker | 2003-09-10

(pocketutgåva)
Mattias Gardell
Natur och Kultur

”Tre femtedelar människa, två femtedelar boskap”

Rasrisk, som första gången utkom 1998, handlar om svarta och vita rasistiska organisationer i USA. Gardell har besökt möten och träffat företrädare och medlemmar för att förstå deras ideologier.

Första halvan av denna uppdaterade nyutgåva fokuserar på en svart rasistisk organisation, Nation of Islam, som leds av Louis Farrakhan och där bland andra Malcolm X och Muhammad Ali varit viktiga medlemmar. Denna del av boken är mycket bra och grundas på en doktorsavhandling som Gardell skrev om Nationen 1996. Den andra halvan beskriver olika vita rasistiska organisationer och är inte alls lika helgjuten och sammanhängande som den första. Det kan delvis bero på att de vita rasistgrupperingarna är flyktiga och ändras ofta. Men det är svårt att få en överblick över den vita rasismen i USA när åtminstone ett par kapitel mest känns som uppräkningar av namn på olika personer och grupper.

Boken är annars välskriven och innehåller många intressanta iakttagelser och analyser av det amerikanska samhället, till exempel om hur det kommer sig att konspirationsteorier är så populära. Gardell påvisar också vissa likheter mellan svart och vit rasism, som antisemitism och hävdandet i båda lägren att rasblandning är mot naturen. Författaren ger också en bra bakgrundsbeskrivning av hur USA bildades och berättar mycket som jag inte visste, till exempel att svarta slavar i den ursprungliga amerikanska konstitutionen definierades som ”tre femtedelar människa, två femtedelar boskap”. Ett minus är dock att boken nästan uteslutande handlar om svarta och vita män, kvinnor nämns väldigt sällan.

Den nya pocketutgåvan innehåller ett nytt kapitel om hur terrorattackerna den 11 september 2001 och George W Bush som president har påverkat rasfrågorna i USA. Det är intressant och ger en bra uppdatering och nya perspektiv.

Monika Rosell

böcker | 2003-09-10