Lång väg tillbaka från trafficking

Reportage | 2005-06-10
Även publicerad i AmnestyPress #2/2005

På Vatra-centret i Albanien jobbar man med att rehabilitera kvinnor som hamnat i trafficking.

Hälften av de albanska kvinnorna som kommer till Vatra slutar att jobba som prostituerade.
– Men lika många tar beslutet att gå tillbaka när de ser det svåra livet som väntar dem, sa Ines Xhelili, ansvarig för socialarbetargruppen på Vatra-centret, när hon gästade Sverige i samband med Amnestys årsmöte.
Flickorna kommer från fattiga familjer. De har dålig utbildning, några av dem är analfabeter och ingen har mer än åtta år i skolan. Fördelningen mellan stad och landsbygd är jämn.
De flesta luras in i prostitutionen av sina pojkvänner eller av någon som lovat att gifta sig med dem.
– De säger till flickorna att de bara ska skrapa ihop lite mer pengar för att kunna bygga upp ett hem och sedan ska de gifta sig och leva ett vanligt liv.
När de väl börjat med prostitutionen har det hamnat i en ond cirkel. Familjen förskjuter dem och de har svårt att hitta någon annan att gifta sig med när de inser att »pojkvännen« aldrig ville något annat än att tjäna pengar på dem.
När flickorna tas om hand på Vatra-centret intervjuas de om sin bakgrund. De allra flesta har uppgivit att de inte frivilligt valt att prostituera sig. Många har ingått vad de kallar falsk förlovning, i hopp om att de ska gifta sig, lika många har lovats jobb, andra har kidnappats och några har till och med sålts av sin familj. Men en stor grupp är gifta och har barn och säger att det är deras egen man som tvingat dem till prostitution.
På Vatra-centret finns en boendedel och ett rehabiliteringscenter med läkare, psykologer och socialarbetare. Flickorna erbjuds också yrkesträning till frisör eller sömmerska. Sedan 2001 har man tagit hand om 754 flickor i åldrarna 14–30 år. Ungefär en tredjedel av flickorna är under 18 år.
– Det är möjligt att hjälpa flickorna tillbaks till samhället men det tar lång tid och det fungerar bäst om vi kan erbjuda dem ett bra jobb, sa Xhelili.
En stor del av traffickingen i Europa organiseras i stora illegala nätverk. Omkring 30 000 albanska flickor uppskattas jobba som prostituerade runt om i Europa. Det är vanligt att flickorna tas olagligt till Italien med motorbåt på natten eller till fots över bergen till Grekland. Vissa köper också falska visa åt dem till Grekland varifrån de reser vidare till länder som Tyskland, Frankrike, Italien och Norge och Sverige.
Vad kan samhället göra för att stödja flickorna?
– Man måste bevaka gränserna där flickorna tar sig ut, se till att sätta fast männen som organiserar människohandeln och ordna ett bättre vittnesskydd. Mikro-krediter så att flickorna kan starta upp en verksamhet vore också bra.
– Prostitutionen bland unga flickor har ökat den senaste tiden så det är viktigt att polisen och skolorna samarbetar så att inte den organiserade brottsligheten kommer åt flickorna där.

Text: Solveig Hauser

Reportage | 2005-06-10
Även publicerad i AmnestyPress #2/2005