Kvinnans kropp som slagfält

Reportage | 2005-12-06
Även publicerad i AmnestyPress #4/2005

– Vi krossas mellan politisk islam och USA:s militära maskin. De kom för att frigöra oss, men vilken frihet har vi fått?
Kvinnors rättigheter förhandlades bort i konstitutionen och vi irakier tvingas nu in i religiösa och etniska grupperingar. Sekulära krafter har marginaliserats av USA, säger Yanar Mohammed.

Yanar Mohammed från Organisation of Women’s Freedom in Iraq har fått flera dödshot på grund av sitt arbete för kvinnors rättigheter i Irak. Hon är en av flera deltagare på AWID:s (Association for Women’s Rights and Development) stormöte i Bangkok som bekräftar att fundamentalismen är ett av de stora hoten mot kvinnors mänskliga rättigheter idag. Liksom andra konstaterar hon att fundamentalism inte handlar om religion utan om makt. Och om politiska och ekonomiska intressen.
Under fyra dagar diskuterade 1 800 kvinnorättsaktivister från över 120 länder – från Japan, Nigeria och Argentina till Kirgisistan – gemensamma hot och möjligheter för att stärka kvinnors mänskliga rättigheter. Även svenska organisationer som Shia, Kvinna till Kvinna och Forum Syd fanns representerade.

Yanar Mohammed

Flera talare tog upp kampen mellan sexualitet, kvinnans kropp och fundamentalism. Makten över kvinnan är en gemensam nämnare för såväl islamismen, katolicismen som den kristna högern i USA. Kvinnan görs till en symbol för den egna gruppens renhet, heder och fortplantning och i samma andetag blir hennes kropp ett slagfält – något att kontrollera eller att erövra.

– Vi kvinnor befinner oss mitt emellan. Hoten mot oss kommer både utifrån och inifrån det egna samhället. Just nu är vi, och muslimer generellt, attackerade av USA och väst och då sluter vi oss samman. Som för oss palestinier i Israel. Det enda som finns kvar för oss är vår kultur. Och det är en kultur som förtrycker oss kvinnor. Men om vi utmanar kulturen utmanar vi hela vårt folks identitet, säger Aida Touma-Sliman, International Commission for Peace in the Middle East.

Gita Sahgal, Women against Fundamentalism, pekar också på hur väst ger utrymme och en plattform till islamistiska fundamentalister. I Storbritannien har Tony Blair inlett samtal med Muslimska brödraskapet för att hindra terrorattacker och integrera muslimska grupper i det brittiska samhället.

– Brödraskapet domineras av män och patriarkal makt. Det finns andra grupper att tala med, säger Gita Sahgal.

Kontrollen av kvinnans sexualitet och synen på kvinnan som ett hjälplöst offer återkommer också i debatten om biståndet till kvinnorättsorganisationer. Trenden är att givare i väst blir mer konservativa och ger stöd till bekämpandet av vissa former av våld, som människohandel och hedersrelaterade frågor, säger Gita.

– Jag tror att det i många fall handlar om en dold migrationsagenda. Att regeringar vill bekämpa illegal migration. Kampen mot mäns våld mot kvinnor i familjen har drivits av dem som själva varit utsatt för våld, medan människohandeln drivs av andra och av »exit strategier« som går ut på att kvinnan ska skickas tillbaka.

– Det är en offerideologi där man inte ställer frågan – varför migrerar hon?, säger Barbara Limanowska, SEE RIGHTS project, Polen, som har lång erfarenhet av arbete mot människohandel.

Mycket av dagarna i Bangkok gick åt att titta på hoten mot kvinnors rättigheter men där fanns också en stark bubblande kraft. Mötet var en injektion där kontakter och idéer byttes över gränser och kontinenter. Det kom inga stora revolutionerande förändringsförslag men förändring föds och växer ju ofta fram just i möten mellan människor.

– Jag åker hem till Irak nu och känner mig mycket starkare, med nytt hopp och energi. Jag är inte ensam, säger Yanar Mohammed.

Text och foto: Annika Flensburg

Reportage | 2005-12-06
Även publicerad i AmnestyPress #4/2005