Sri Lanka: Fängslade enligt terrorlag

Fatta Pennan | 2022-12-19
Även publicerad i AmnestyPress #4/2022

Studentledarna Galwewa Siridhamma Thero och Wasantha Mudalige har suttit fängslade sedan den 18 augusti i enlighet med Sri Lankas drakoniska anti-terrorlag, PTA . De bägge greps i samband med en demonstration i huvudstaden Colombo. Amnesty har länge kritiserat denna lag som gör att människor kan fängslas i ett år utan att åtal väcks.

Skriv till

Director of Terrorism Investigation Division
Mr. A.R.P.J. Alwis
No. 149, Bootani Capital Building,
Polhengoda, Colombo 05
Sri Lanka
Fax: +94 11 2384403
E-post: [email protected]

Dear Mr. A.R.P.J. Alwis,
I am deeply concerned about the situation of student leaders Galwewa Siridhamma Thero and Wasantha Mudalige, who have been detained since 18 August 2022 and had their detention extended for 90 days on 21 August 2022 under the draconian anti-terror law Prevention of Terrorism Act (PTA). Their families fear for their safety and health while in detention.

As people in Sri Lanka face the brunt of the ongoing economic crisis, they have the right to express their opinions and call for accountability including through peaceful protests. I, therefore, urge you to immediately drop all terror related charges against Galwewa Siridhamma Thero and Wasantha Mudalige. In the meantime, I urge you to ensure their access to prompt and regular medical care as necessary.
Yours sincerely,

Sammanfattning av brevet på svenska

Jag är djupt oroad över situationen för studentledarna Galwewa Siridhamma Thero och Wasantha Mudalige som har suttit fängslade sedan 18 augusti 2022. Tre dagar senare fick de sin häktestid förlängd i 90 dagar enligt den drakoniska anti-terrorlagen PTA. Deras familjer fruktar för deras säkerhet och hälsa när de sitter fängslade.
Människor i Sri Lanka bär bördan av den pågående ekonomiska krisen och har rätt att genom fredliga protester uttrycka sina åsikter och kräva ansvarsutkrävande.
Jag uppmanar er därför att omedelbart lägga ner alla terrorrelaterade anklagelser mot Galwewa Siridhamma Thero och Wasantha Mudalige. Under tiden uppmanar jag er att se till att de får tillgång till regelbunden medicinsk omsorg.
Högaktningsfullt

UA: 96/22

Fatta Pennan | 2022-12-19
Även publicerad i AmnestyPress #4/2022