USA: ”Benåda Leonard Peltier”

Fatta Pennan | 2022-02-22
Även publicerad i AmnestyPress #1/2022

”Benåda Leonard Peltier”

I 45 år har Leonard Peltier suttit i fängelse och Amnesty vädjar till USA:s president Joe Biden att han ska benåda Peltier av humanitära skäl. Den 77-årige Peltier har drabbats av covid-19 vilket ökar oron för hans hälsotillstånd.
Han dömdes 1977 till dubbelt livstidsstraff för mord på två FBI-agenter som dödades vid en väpnad konfrontation med AIM, American Indian Movement, i indianreservatet Pine Ridge i South Dakota 1975.
Peltier har alltid nekat till att ha skjutit FBI-agenterna och det har ifrågasatts om rättegången var korrekt.

Skriv till

President Joseph Biden
The White House
1600 Pennsylvania Ave NW
Washington, DC 20500
USA
Webbformulär: https://www.whitehouse.gov/contact/

Dear Mr. President,

The news that 77-year-old Native American activist Leonard Peltier has contracted COVID-19 in federal prison has greatly heightened concern for his well-being given his age and his serious medical conditions, including diabetes, kidney disease and a heart ailment.
Pending before you is Leonard Peltier’s clemency petition in which he seeks commutation of his sentence. Many have called for his release over the years on humanitarian grounds, including the National Congress of American Indians and several Nobel laureates, including the late Archbishop Desmond Tutu. Leonard Peltier has always maintained his innocence of the murder of two FBI agents.
I urge you to grant Leonard Peltier clemency on humanitarian grounds and as a matter of justice.

Yours sincerely,

Sammanfattning av brevet på svenska

Nyheten att 77-årige Leonard Peltier, 77-årig urfolksaktivist, i federalt fängelse har fått covid-19 har starkt ökat oron för hans välbefinnande, givet hans ålder och allvarliga medicinska problem, som diabetes, njursjukdom och hjärtproblem.
Ni har en pågående nådeansökan från Leonard Peltier där han söker nedsättning av sitt straff. Många har genom åren vädjat om hans frigivning av humanitära skäl, däribland the National Congress of American Indians och åtskilliga Nobelpristagare, bland annat framlidne ärkebiskopen Desmond Tutu. Leonard Peltier har alltid bedyrat sin oskuld i fallet med de två mördade FBI-agenterna.
Jag ber er att ge Leonard Peltier nåd av humanitära skäl och som en fråga om rättvisa.

Fotnot: En något kortare version publiceras i nummer 1/2022.

UA 16/19

Fatta Pennan | 2022-02-22
Även publicerad i AmnestyPress #1/2022