USA: Leonard Peltiers hälsa har försämrats

Fatta Pennan | 2019-03-05
Även publicerad i AmnestyPress #1/2019

Leonard Peltier sitter idag i fängelse i Florida, långt från sin familj i Minnesota och North Dakota.

Han är 74 år och har flera allvarliga hälsoproblem. Amnesty fortsätter stödja kraven på att han ska benådas efter 40 år i fängelse och begär att han i väntan på detta ska flyttas till en anstalt närmare sin familj.
Peltier tillhörde American Indian Movement, AIM. Vid en sammanstötning i Pine Ridge den 26 juni 1975 dödades två FBI-agenter. Nyckelvittnet som pekade ut Peltier som skyldig har senare tagit tillbaka sitt vittnesmål.

Skriv till:
Chief John O’Brien
Designation & Sentence Computation Center
Federal Bureau of Prisons
Grand Prairie Office Complex
346 Marine Forces Drive
Grand Prairie, TX 75051, USA

E-post: GRA-DSC/[email protected]

Dear Chief O’Brien,

Leonard Peltier (inmate register number 89637-132) was a member of the American Indian Movement. He will turn 75 years old this year, and has been incarcerated for over 40 years. He is imprisoned in Florida and has applied for a transfer to the Federal Correctional Institution in Oxford (Wisconsin) to be closer to his family and medical facilities.

After decades of incarceration there are serious concerns about Leonard Peltier’s health. He suffers from diabetes, and has been diagnosed with an abdominal aortic aneurysm, which can be fatal if it ruptures. He has also developed issues with his prostate.

I urge you to ensure that Leonard Peltier is transferred to be in closer proximity to his family as well as proper medical facilities to address the chronic health issues he faces after more than 40 years in prison.

Yours Sincerely,

Datum: Kontakta Amnesty Press om du tänker skriva efter 25 mars.

Sammanfattning av brevet på svenska:

Leonard Peltier (fångnummer 89637-132) var medlem i AIM, Amerikanska indianrörelsen. I år kommer han att bli 75 år och har varit inspärrad i över 40 år. Han sitter i fängelse i Florida och har ansökt om att flyttas till en federal anstalt i Oxford (Wisconsin) för att komma närmare sin familj och medicinska inrättningar.

Efter att ha hållits inspärrad i årtionden så finns det allvarlig oro kring Leonard Peltiers hälsa. Han lider av diabetes och bråck i den stora kroppspulsådern i magen, vilket kan vara dödligt om den brister. Han lider också av prostataproblem.

Jag ber er att säkerställa att Leonard Peltier överflyttas så att han kan komma närmare sin familj liksom möjligheter till medicinsk vård för att åtgärda de kroniska hälsoproblem han står inför efter över 40 år i fängelse.

Fotnot: En något kortare version av vädjandebrevet finns i nummer 1/2019.

UA: 016/19

Fatta Pennan | 2019-03-05
Även publicerad i AmnestyPress #1/2019