Ryssland, Nordkorea, USA

Fatta Pennan | 2019-03-05
Även publicerade i AmnestyPress #1/2019

USA: Leonard Peltiers hälsa har försämrats

Leonard Peltier sitter idag i fängelse i Florida, långt från sin familj i Minnesota och North Dakota.

Han är 74 år och har flera allvarliga hälsoproblem. Amnesty fortsätter stödja kraven på att han ska benådas efter 40 år i fängelse och begär att han i väntan på detta ska flyttas till en anstalt närmare sin familj.
Peltier tillhörde American Indian Movement, AIM. Vid en sammanstötning i Pine Ridge den 26 juni 1975 dödades två FBI-agenter. Nyckelvittnet som pekade ut Peltier som skyldig har senare tagit tillbaka sitt vittnesmål.

Skriv till:
Chief John O’Brien
Designation & Sentence Computation Center
Federal Bureau of Prisons
Grand Prairie Office Complex
346 Marine Forces Drive
Grand Prairie, TX 75051, USA

E-post: GRA-DSC/[email protected]

Dear Chief O’Brien,

Leonard Peltier (inmate register number 89637-132) was a member of the American Indian Movement. He will turn 75 years old this year, and has been incarcerated for over 40 years. He is imprisoned in Florida and has applied for a transfer to the Federal Correctional Institution in Oxford (Wisconsin) to be closer to his family and medical facilities.

After decades of incarceration there are serious concerns about Leonard Peltier’s health. He suffers from diabetes, and has been diagnosed with an abdominal aortic aneurysm, which can be fatal if it ruptures. He has also developed issues with his prostate.

I urge you to ensure that Leonard Peltier is transferred to be in closer proximity to his family as well as proper medical facilities to address the chronic health issues he faces after more than 40 years in prison.

Yours Sincerely,

Datum: Kontakta Amnesty Press om du tänker skriva efter 25 mars.

Sammanfattning av brevet på svenska:

Leonard Peltier (fångnummer 89637-132) var medlem i AIM, Amerikanska indianrörelsen. I år kommer han att bli 75 år och har varit inspärrad i över 40 år. Han sitter i fängelse i Florida och har ansökt om att flyttas till en federal anstalt i Oxford (Wisconsin) för att komma närmare sin familj och medicinska inrättningar.

Efter att ha hållits inspärrad i årtionden så finns det allvarlig oro kring Leonard Peltiers hälsa. Han lider av diabetes och bråck i den stora kroppspulsådern i magen, vilket kan vara dödligt om den brister. Han lider också av prostataproblem.

Jag ber er att säkerställa att Leonard Peltier överflyttas så att han kan komma närmare sin familj liksom möjligheter till medicinsk vård för att åtgärda de kroniska hälsoproblem han står inför efter över 40 år i fängelse.

Fotnot: En något kortare version av vädjandebrevet finns i nummer 1/2019.

UA: 016/19


Nordkorea: Nordkorea måste svara: Var är Hwang Won?

Den 11 december 1969 kapades ett sydkoreanskt flygplan under en inrikesflygning och tvingades landa i Nordkorea. 39 personer fick återvända till Sydkorea men elva av de ombord har kvarhållits i Nordkorea. En av dem är TV-producenten Hwang Won, som i år kommer bli 82 år. Hans son har i många år kämpat för att få ett svar om faderns öde.

Nordkoreas ledare Kim Jong-un väntas under våren besöka Sydkorea och då kan Sydkoreas president Moon Jae-in ta upp fallet.

Skriv till
President of the Republic of Korea
Moon Jae-in
1 Cheongwadae-ro
Jongno-gu, Seoul 03048
Sydkorea
E-post: [email protected]

Dear President Moon,

With the visit to Seoul of North Korean leader Kim Jong-un approaching, I ask you to bring up the issue of enforced disappearances in North Korea of former TV producer Hwang Won and other persons of South Korean origin.

Hwang Won was on the airplane that was hijacked to North Korea on 11 December 1969. While 39 passengers returned to South Korea in February 1970, 11 people, including Hwang Won, continues to be held in North Korea.

I urge you to ask Kim Jong-un or relevant North Korean authorities to:

• immediately investigate the cases of Hwang Won and others and provide accurate information regarding their fate without further delay.

• respect the right of these individuals to return to South Korea, if it is their preference to do so.

Yours sincerely,

Datum: Kontakta Amnesty Press om du tänker skriva efter 25 mars.

Sammanfattning av brevet på svenska:

När den nordkoreanske ledaren Kim Jong-un väntas besöka Seoul så ber jag er att ta upp frågan om det påtvingade försvinnandet av TV-producenten Hwang Won och andra personer av sydkoreanskt ursprung. Hwang Won befann sig ombord på ett flyg som kapades till Nordkorea den 11 december 1969. 39 av passagerarna fick återvända till Sydkorea i februari 1970 medan elva personer, däribland Hwang Won, fortsätter att hållas kvar i Nordkorea.

Jag ber er att fråga Kim Jong-un eller relevanta nordkoreanska myndigheter att:

  • Omedelbart undersöka fallen med Hwang Won och de andra och komma med exakt information om deras öde utan ytterligare dröjsmål.

  • Respektera dessa individers rättigheter att återvända till Sydkorea om de så önskar.

Fotnot: Efter att toppmötet i Vietnam mellan Donald Trump och Kim Jong-un den 28 februari 2019 blev resultatlöst har det spekulerats om Kim Jong-uns planerade resa till Sydkorea inte kommer bli av den närmaste tiden. Brevtextens innehåll är dock fortfarande aktuell.

UA: 13/19


Ryssland: Dennis Christensen dömd för sin tro

I Ryssland förbjöd Högsta domstolen i april 2017 den religiösa gruppen Jehovas vittnen att verka med hänvisning till vaga definitioner av ”extremism”.
Den danske medborgaren Dennis Christensen dömdes den 6 februari av en domstol i Orjol, söder om Moskva, till sex års fängelse.

Skriv till
Prosecutor of Orel Region
Ivan Vasilievich Poluektov
Ul.Krasnoarmeiskaia, 17a
302040 Orel
Ryssland

E-post: [email protected]

Dear Prosecutor,

I am writing to express my grave concern about the criminal conviction of Danish national and Jehovah’s Witness Dennis Christensen, who on 6 February was sentenced to six years’ imprisonment by the Zheleznodorznyi District Court for “organizing activities of an extremist organization”.

Dennis Christensen has been arrested and prosecuted for practicing his religion as a Jehovah’s Witness. The right to freedom of religion is enshrined both in the Russian Constitution and in international human rights treaties to which Russia is a state party. By prosecuting Dennis Christensen, as well as other Jehovah’s Witnesses, Russia violates its human rights obligations.

I urge you to ensure Dennis Christensen is released immediately and unconditionally and his conviction quashed.

Yours sincerely,

Datum: Kontakta Amnesty Press om du tänker skriva efter 25 mars.

Sammanfattning av brevet på svenska:

Jag skriver för att uttrycka min allvarliga oro kring domen mot Dennis Christensen, dansk medborgare som tillhör Jehovas vittnen. Han dömdes den 6 februari till sex års fängelse av distriktsdomstolen i Zheleznodorznyi för att ha ”organiserat aktiviteter för en extremistorganisation”.

Dennis Christensen har gripits och åtalats för att ha utövat sin religion, Jehovas vittnen. Religionsfriheten finns inskriven i den ryska konstitutionen och internationella avtal om mänskliga rättigheter som Ryssland är anslutet till. Genom att straffa Dennis Christensen, liksom andra Jehovas vittnen, bryter Ryssland mot sina åtaganden när det gäller mänskliga rättigheter.

Jag ber er att se till att Dennis Christensen omedelbart och villkorslöst friges och att domen mot honom ogillas.

UA: 19/19


Fatta Pennan | 2019-03-05
Även publicerade i AmnestyPress #1/2019