Kambodja: Oppositionsledare fortsatt häktad

Fatta Pennan | 2018-02-28
Även publicerad i AmnestyPress #1/2018

Den 3 september 2017 greps Kem Sokha, ledare för oppositionspartiet CNRP, i sitt hem i Kambodjas huvudstad Phnom Penh. Han anklagas för förräderi och hotas av upp till 30 års fängelse. Den 1 februari hölls en ny häktesförhandling och återigen förvägrades Kem Sokha frigivning mot borgen. Observatörer i rättssalen noterade att Kem Sokhas hälsa verkar ha försämrats.

Högsta domstolen har upplöst CNRP inför valet i juli och hävdar att partiet i samarbete med USA:s regering har arbetat för att störta regeringen.

Skriv till
Minister of the Interior and Deputy Prime Minister
Sar Kheng
75 Norodom Blvd, Khan Chamkarmon
Phnom Penh
Kambodja
Fax: +855 23 426 585

Your Excellency,

In writing to Your Excellency I would like to express my concern for Kem Sokha. He has been held in isolated pre-trial detention since September 2017 on politically motivated charges of treason. In detention Kem Sokha’s health has severely deteriorated.

I urge the authorities to immediately and unconditionally release Kem Sokha due to this serious deterioration of his health.

Pending his release, Kem Sokha’s solitary confinement must be ended immediately. He must also be allowed unrestricted and confidential access to his lawyers, family and specialist independent medical care to address his health problems.  

I call on the authorities to ensure that all political activists and Human Right Defenders in Cambodia are able to peacefully exercise their right to freedom of expression, association and peaceful assembly without risk of arrest and harassment.

Respectfully,

Sammanfattning av texten på svenska

Ers höghet,

Jag vill uttrycka min oro för Kem Sokha. Han har suttit i häkte sedan september 2017 anklagad för politiskt motiverade anklagelser om förräderi. I häktet har Kem Sokhas hälsa allvarligt försämrats. Jag ber myndigheterna att omedelbart och villkorslöst frige Kem Sokha på grund av hans allvarligt försämrade hälsa.

I avvaktan på frigivning måste Kem Sokhas isolering upphöra och han måste få tillgång till sina advokater, familj och oberoende specialistvård för att åtgärda hälsoproblemen.

Jag uppmanar myndigheterna att se till att alla politiska aktivister och människorättsförsvarare i Kambodja fredligt kan använda sin yttrandefrihet, föreningsfrihet och mötesfrihet utan risk för gripanden och trakasserier.

Högaktningsfullt,

Datum: Kontakta Amnesty Press om du tänker skriva efter 19 mars.

En något kortare version av texten finns i Amnesty Press nummer 1/2018.
UA 278/17

Fatta Pennan | 2018-02-28
Även publicerad i AmnestyPress #1/2018