Kina: Gui Minhai bortförd från tåg

Fatta Pennan | 2018-02-28
Även publicerad i AmnestyPress #1/2018

Den svenske bokförläggaren Gui Minhai fördes bort av civilklädd polis när han den 20 januari tillsammans med två svenska diplomater befann sig på ett tåg till Peking för undersökning av misstänkt ALS. Den 9 februari framträdde han i en TV-intervju i häktet i Ningbo och riktade hårda anklagelser mot Sverige. Frivilligheten i hans svar ifrågasattes.

Gui Minhai har i Hongkong publicerat böcker med kritik mot kinesiska ledare. Den 17 oktober 2015 ”försvann” han under semester i Thailand och dök upp i Kina i januari 2016 då han i TV ”bekände” ett trafikbrott från år 2003.

Skriv till
Minister of State Security
Chen Wenqing
14 Dongchang’anjie
Dongchengqu
Beijing Shi 100741
Folkrepubliken Kina

Dear Minister,

Allow me to express my deep concern about the fact that Swedish citizen Gui Minhai was detained again Saturday 20 January while he was travelling with two Swedish diplomats to seek medical help for a possible neurological condition.

I urge the authorities to immediately and unconditionally release Gui Minhai, unless there is sufficient credible and admissible evidence that he has committed an internationally recognized offence, and is granted a fair trial in line with international standards.

I also ask you to grant Gui Minhai prompt, regular and unrestricted access to medical care on request or as necessary.

And finally, pending his release I ask you to ensure that Gui Minhai, without delay, has regular and unrestricted access to his family and lawyers of his own choosing.

Respectfully,

Sammanfattning av brevet på svenska

Låt mig uttrycka min djupa oro över att den svenske medborgaren Gui Minhai återigen greps lördag 20 januari när han reste med två svenska diplomater för att söka medicinsk hjälp för en möjlig neurologisk sjukdom.

Jag uppmanar myndigheterna att omedelbart och villkorslöst frige Gui Minhai om det inte finns tillräckliga och trovärdiga bevis för att han har begått ett brott som är internationellt erkänt och att han får en korrekt rättegång.

Jag ber er också se till att Gui Minhai omedelbart får tillgång till regelbunden och oinskränkt hälsovård.

Avslutningsvis ber jag er, att i avvaktan på frigivning, se till att Gui Minhai har regelbunden och obegränsad möjlighet att träffa sin familj och de advokater han önskar. Högaktningsfullt,

Datum: Kontakta Amnesty Press om du tänker skriva efter 19 mars.

En något kortare version av brevet finns i Amnesty Press nummer 1/2018.

UA 21/18

Fatta Pennan | 2018-02-28
Även publicerad i AmnestyPress #1/2018