Bahrain: Nabeel Rajab fortsatt fängslad

Fatta Pennan | 2017-11-29
Även publicerad i AmnestyPress #4/2017

Nabeel Rajab, ordförande för Bahrain Centre for Human Rights, greps den 13 juni 2016 och har sedan dess suttit häktad. Han dömdes i juli till två års fängelse för ha spritt falska nyheter. Domen har överklagats samtidigt som han också är åtalad för kommentarer på Twitter om bland annat kriget i Jemen där han hotas av 15 års fängelse.

Den 25 oktober misshandlades Nabeel Rajab i Jaw-fängelset efter att ha varit i appellationsdomstolen där överklagan mot domen i juli behandlades. Amnesty anser att han är samvetsfånge och kräver hans omedelbara frigivning.

Skriv till:
King Shaikh Hamad bin ‘Issa Al Khalifa
Office of His Majesty the King
P.O. Box 555
Rifa’a Palace, al-Manama,
Bahrain
Fax: +973 1766 4587

Your Majesty,
In writing to you I would like to draw your attention to the case of the human rights activist Nabeel Rajab, who has been sentenced to two years in prison for ”disseminating false news” and risking further jail time for political tweets. I have reasons to believe that he is a prisoner of conscience, held solely for the peaceful exercise of his human rights and call for his immediate and unconditional release.

Further, I urge Your Majesty to ensure Nabeel Rajab is not subjected to torture or other ill-treatment, has regular access to his family, lawyers of his choice, and adequate medical care. Finally, I urge Your Mayesty to ensure that the right to freedom of expression is upheld in Bahrain.

Respectfully,

Sammanfattning av brevet på svenska

Ers majestät,
Genom att skriva till er vill jag fästa er uppmärksamhet på fallet med människorättsaktivisten Nabeel Rajab som har blivit dömd till två års fängelse för ”spridande av falska nyheter” och riskerar ytterligare fängelsestraff för twitter-meddelanden i politiska frågor.

Jag har skäl att tro att han är samvetsfånge som fängslats för fredligt användande av sina mänskliga rättigheter och uppmanar er att frige honom omedelbart och villkorslöst.

Vidare så vill jag uppmana Ers majestät att se till att Nabeel Rajab inte utsätts för tortyr eller misshandel och har regelbunden tillgång till sin familj, advokat och får adekvat hälsovård. Jag vill avslutningsvis uppmana Ers majestät att se till yttrandefriheten respekteras i Bahrain. Högaktningsfullt

UA 249/14

Fatta Pennan | 2017-11-29
Även publicerad i AmnestyPress #4/2017