Malaysia, Saudiarabien, Bahrain

Fatta Pennan | 2015-11-18
Även publicerade i AmnestyPress #4/2015

Bahrain: Ett års fängelse för sönderriven bild

Detta är en uppföljning av Urgent Action 306/14

Zainab al-Khawaja har fått sin fängelsedom sänkt från tre år till ett år för att ha rivit sönder en bild av Bahrains kung. Om hon inte betalar en bötessumma på 3 000 dinarer (cirka 72 000 kronor) förlängs straffet med 18 månader. Zainab al-Khawaja var inte närvarande vid rättegången. Om hon fängslas kommer Amnesty att betrakta henne som samvetsfånge. Ytterligare tre åtal mot henne är på gång.

Hon har tillbringat 18 månader i fängelse sedan protesterna i Bahrain inleddes år 2011. Hennes far, Abdulhadi al-Khawaja, grundare av MR-organisation BCHR, är dömd till livstids fängelse.

Skriv till:
King Shaikh Hamad bin ‘Issa Al Khalifa
Office of His Majesty the King
P.O. Box 555, Rifa’a Palace,
al-Manama, Bahrain
Fax: +973 1766 4587

Your Majesty,
May I draw Your Majesty's attention to my concerns regarding Zainab Al-Khawaja. I have learned that Zainab Al-Khawaja's three-year prison sentence has been reduced on appeal to one year and a large fine; if she does not pay the fine, her prison sentence will be extended by a further 18 months.

I hereby urge Your Majesty to quash all of Zainab Al-Khawaja’s convictions, which arise solely from her peaceful exercise of her right to freedom of expression.

Respectfully yours,

Sammanfattning av brevet på svenska

Jag vill fästa Ers majstäts uppmärksamhet på Zainab Al-Khawaja där jag har hört att hennes treåriga straff har reducerats i högre instans till ett år och en kraftig bötessumma. Om hon inte betalar böterna kommer hennes fängelsestraff förlängas med ytterligare 18 månader. Jag ber Ers majestät att upphäva alla domar mot Zainab Al-Khawaja då hon bara fredligt har använt sin yttrandefrihet.


Malaysia: 14 åtalspunkter för inlägg på Facebook

Detta är Urgent Action 238/15

I Malaysia har en federal domstol slagit fast att 1948 års uppviglingslag ifrån den brittiska kolonialtiden inte strider mot författningen. Enbart i år har omkring 100 personer gripits, åtalats eller undersökts för brott mot lagen. Den 13 oktober väcktes åtal på 14 punkter mot Khalid Ismath, medlem i socialistpartiet PSM, för att förolämpat kungafamiljen i delstaten Johor. Anledningen var inlägg Khalid Ismath hade gjort på Facebook. Han har nekats borgen och sitter i häkte.

Skriv till:
Prime Minister
Datuk Seri Najib Tun Razak
Prime Minister's Office of Malaysia,
Main Block, Perdana Putra Building,
62502 Putrajaya
Malaysia
Fax: +60 0 3 8888 3444
E-post: [email protected]

Your Excellency,

Allow me to express my concerns in the following case.
I call on Your Excellency to release immediately and unconditionally Khalid Ismath, a prisoner of conscience who has been detained solely for the peaceful exercise of his right to freedom of expression.

I also ask for assurances that he is not subjected to torture or other ill-treatment during his detention.
In closing, I urge that the Sedition Act be repealed without delay and that all other laws which restrict the right to freedom of expression be reviewed and amended to bring them into compliance with international human rights law and standards.

Respectfully yours,

Sammanfattning av brevet på svenska

Jag uppmanar er att omedelbart och villkorslöst frige Khalid Ismath, en samvetsfånge som har fängslats enbart på grund av fredligt användande av sin yttrandefrihet. Jag ber er också att se till att han inte utsätts för tortyr eller misshandel i häktet. Till sist vill jag be er att utan uppskov avskaffa Uppviglingslagen och att andra lagar som inskränker yttrandefriheten ses över och förändras så att de motsvarar internationella lagar om mänskliga rättigheter.


Saudiarabien: Tio års fängelse för MR-aktivist

Detta är en uppföljning av Urgent Action 167/13

Den 19 oktober dömdes den saudiarabiske människorättsförsvararen Abdulkarim al-Khoder till tio års fängelse av en specialdomstol för säkerhets- och terroristmål. Abdulkarim al-Khoder är en av grundarna av ACPRA, en förening för medborgerliga och politiska rättigheter och han anklagades för ”uppvigling till oordning genom uppmaning till demonstrationer”, bildande av otillåten organisation och ”förolämpning av rättsmyndigheterna”.

Skriv till:
His Majesty King Salman bin Abdul Aziz Al Saud
The Custodian of the two Holy Mosques
Office of His Majesty the King
Royal Court,
Riyadh
Saudiarabien
Twitter: @KingSalman

Your Majesty,

May I express my concerns upon learning that human rights defender Dr Abdulkareem al-Khoder has been resentenced under the 2014 counter-terror law to 10 years in prison followed by a 10-year travel ban.
I call on Your Majesty to release him immediately and unconditionally as he is a prisoner of conscience, held solely for peacefully exercising his rights to freedom of expression, association and assembly.
Moreover, I urge Your Majesty to ensure that Dr al-Khoder’s conviction and sentence are quashed.

Respectfully yours,

Sammanfattning av brevet på svenska

Låt mig uttrycka min oro över nyheten att människorättsförsvararen Dr Abdulkareem al-Khoder har fått en domstol fastställd till tio års fängelse följt av tio års reseförbud. Han dömdes enligt antiterroristlagarna i Saudiarabien. Jag uppmanar Ers majestät att frige honom omedelbart och villkorslöst då han är en samvetsfånge som fängslats enbart för att han använt sin yttrande- ,förenings- och mötesfrihet. Jag ber Ers majestät att upphäva domen mot Dr Abdulkareem al-Khoder. Högaktningsfullt


Fatta Pennan | 2015-11-18
Även publicerade i AmnestyPress #4/2015