Colombia : Medlem av fackförening mördad

Fatta Pennan | 2013-12-22
Även publicerad i AmnestyPress #5/2013

Fackföreningsmedlemmen Oscar López Triviño mördades den 9 november i Bugalagrande i sydvästra Colombia. Dagen innan mordet mottog Lopéz Triviño, tillsammans med andra medlemmar av fackföreningen SINALTRAINA, dödshot via sms från paramilitärer. Hoten riktar sig till personer anställda av Nestlé.

Sedan 1982 har medlemmar i SINATRAINAL, som organiserar anställda hos Nestlé, mottagit upprepade dödshot från paramilitärer och över tjugo medlemmar har mördats, varav 13 var anställda av Nestlé. Nestlé har tidigare förnekat anknytningar till paramilitärens våld. Företaget har dock ansvar att bistå myndigheterna i utredningar av det senaste mordet och dödshoten, samt vädja till myndigheterna att vidta åtgärder, anser Amnesty.

Amnesty kräver skydd för dem som är i fara och vädjar till myndigheterna att göra en opartisk utredning av mordet på Oscar Lopéz Triviño, samt hoten mot de andra medlemmarna.

Skriv till
President
Señor Juan Manuel Santos
Presidente de la República, Palacio de Nariño, Carrera 8 No.7–26,
Bogotá
Colombia
Fax: +57 1 596 0631 (kan vara upptaget)

Excelentísimo Señor Presidente:
El sindicalista Oscar López Triviño, que trabajaba para Nestlé y era miembro de la seccional de Bugalagrande del SINALTRAINAL fue asesinado el 9 de noviembre en Bugalagrande.
Pido a las autoridades que ordenen una investigación exhaustiva e imparcial este homicidio y las amenazas de muerte realizadas contra miembros de SINALTRAINAL en el Valle del Cauca. Los resultados deben ser publicadas y los responsables llevados ante la justicia

Quiero expresar mi preocupación por la seguridad de José Onofre Esquivel Luna, Álvaro Varela Pérez y otros miembros del SINALTRINAL y ruego a las autoridades que brinden protección de acuerdo con los deseos de los propios amenazados.

Las autoridades deben instar que la Nestlé coopere plenamente con las investigaciones criminales sobre este homicidio y amenazas recientes, y las investigaciones tienen que ser exhaustivas e imparciales.
Respetuosamente,

Datum: Kontakta Amnesty Press om du tänker skriva efter 7 januari.

Sammanfattning av brevet på spanska

Ers Excellens,

Fackföreningsmannen O.L.T, som arbetade för Nestlé och var medlem av den lokala föreningen av SINALTRAINAL i Bugalagrande mördades den 9 november.

Jag uppmanar myndigheterna att inleda en oberoende och grundlig utredning av mordet och av dödshoten mot andra medlemmar av SINALTRAINAL i Valle del Cauca. Resultaten bör offentliggöras och de skyldiga ställas inför rätta.

Jag vill uttrycka min oro för säkerheten för J.O.E.L, A.V.P och andra medlemmar av fackföreningen och uppmanar myndigheterna att ge dem skydd enligt deras egen önskan.

Myndigheterna bör uppmana Nestlé att fullt ut samarbete i utredningarna av mordet och hoten, och utredningarna måste vara grundliga och oberoende.

Högaktningsfullt

Fatta Pennan | 2013-12-22
Även publicerad i AmnestyPress #5/2013