Colombia, Bahrain och Kina

Fatta Pennan | 2013-10-25
Även publicerade i AmnestyPress #4/2013

Colombia: Afrocolombianer mottar dödshot

Andres Lance, medlem i ett samhällsråd i El Carmen del Darien, blev den 3 oktober hotad till livet av män som arbetar för ett antal inflytelserika jordägare som har beslagtagit kollektivt ägd afrocolombiansk mark i Curavadoområdet i norra Colombia.

Marleny Benitez, rådsmedlem i Pedeguita Mansilla, blev tillsammans med andra kvinnor knivhotad av en man med anknytningar till paramilitären då hon och en grupp återvände till ett område de hade tvingats lämna för 16 år sedan. Samme man hotade även Enrique Petro, som jobbar för fördrivna afrocolombianernas rätt att återvända till områden som de har tvingats lämna.

I december 2012 slog författningsdomstolen fast att regeringen måste följa en tidsplan för att fördrivna afrocolombianer ska kunna återfå sin mark. Under åren har de blivit utsatta för dödshot när de har försökt återta mark. Amnesty kräver säkerhet och skydd för de afrocolombianska invånarna och avväpning av paramilitära grupper.

Skriv till
Presidente Juan Manuel Santos
Presidente de la Republica,
Palacio de Narino, Carrera 8 No.7-26
Bogota
Colombia
Fax: +57 1 596 0631

Excmo Sr. Presidente:

Me dirijo a Usted para expresar mi preocupación por la seguridad de Andrés Lance, Marleny Benítez, Enrique Petro y otros líderes comunitarios de las zonas de Pedeguita Mansilla y el Curvaradó. Ellos han sido amenazados por paramilitares al intentar reclamar sus tierras que han sido apropriadas ilegalmente por terratenientes y por intereses económicos vinculados a los paramilitares en la región.
También pido a las autoridades que ordenen una investigación completa e imparcial sobre las amenazas de los paramilitares contra miembros de las comunidades de Curvaradó y Pedeguita Mansilla. Los resultados de la investigación deben ser publicados, y los responsables de estas amenazas tienen que ser llevados ante la justicia.

Además, las autoridades tienen que emprender acciones inmediatas para disolver los grupos paramilitares y romper sus vínculos con las fuerzas de seguridad.

Respetuosamente,

Sammanfattning av brevet på svenska

Jag vänder mig till er för att uttrycka min oro för Andrés Lance, Marleny Benítez, Enrique Petro och andra ledare i Pedeguita Mansilla och Curvaradó. De har hotats av paramilitärer efter att ha försökt återfå de ägor som jordägare och ekonomiska intressen med kopplingar till paramilitären i regionen olagligt har lagt beslag på.

Jag uppmanar myndigheterna att tillhandahålla ett effektivt skydd enligt de drabbades önskemål.

Jag ber också myndigheterna att beordra en grundlig utredning av hoten från paramilitären mot medlemmar av samhällena i Curvaradó och Pedeguita Mansilla. Resultaten bör offentliggöras och de skyldiga ställas inför rätta.

Dessutom måste myndigheterna vidta omedelbara åtgärder för att upplösa de paramilitära grupperna och bryta deras kontakter med säkerhetsstyrkorna.


Kina: Var är Cao Shunli?

Människorättsförsvararen Cao Shunli fördes den 14 september bort av polis på Pekings internationella flygplats. Hon är samvetsfånge och kan vara utsatt för ett påtvingat försvinnande. Det är inte bekräftat var hon befinner sig eller vilken rättslig status hon har. Cao Shunli har tidigare skickats till omskolningsläger för sin fredliga aktivism och arbete för mänskliga rättigheter. När hon greps var hon på väg till Genève i Schweiz för att delta i ett utbildningsprogram i FN:s människorättssystem.

Cao Shunli deltog i somras i en sittprotest utanför kinesiska utrikesdepartementet för att kräva att det civila samhället får större inflytande i den periodiska granskning FN:s råd för mänskliga rättigheter gör av Kina. Vid fyra tillfällen avbröts protesterna av polis. Nu har polisbilar placerats utanför UD för att förhindra framtida protester.

Skriv till
Director of the Beijing City Public Security Department
Fu Zhenghua
9 Dongcheng Menqian Dajie
Beijing 100740
Kina
Fax: +86 10 6524 2927

Dear Director,

May I use this opportunity to express my deepest concerns for Cao Shunli, a human rights defender who was taken away by police on 14 September at Beijing Capital International Airport while on her way to Geneva, Switzerland, to attend a training programme on UN human rights mechanisms. I fear that she may have been subjected to enforced disappearance.
Therefore, I call on you to inform Cao Shunli's family immediately of her whereabouts, and ensure her wellbeing. I also call for assurances that she is is not tortured or otherwise ill-treated while detained.
Most importantly, I hereby call on you to release Cao Shunli immediately and unconditionally as she appears to have been detained solely for exercising her right to freedom of expression and thus must be considered to be a prisoner of conscience.

Respectfully yours,

Sammanfattning av texten i vädjandebrevet på svenska

Låt mig uttrycka min djupa oro för Cao Shunli, en människorättsförsvarare som fördes bort av kinesisk polis den 14 september på Pekings internationella flygplats när hon var på väg till Genève i Schweiz för att delta i ett utbildningsprogram om människorättsmekanismer i FN-systemet. Jag befarar att hon kan ha blivit föremål för ett påtvingat försvinnande.
Jag uppmanar er därför att omedelbart införa familjen om var Cao Shunli befinner sig och jag begär också att hon inte torteras eller misshandlas i fängelse.
Jag uppmanar er också att omedelbart och villkorslöst frige Cao Shunli då det verkar som hon har fängslats enbart för att ha utövat sin yttrandefrihet och därför måste anses vara en samvetsfånge.
Högaktningsfullt,


Bahrain: Aktivist dömd för ”förolämpning”

Den politiske aktivisten Mahdi Sahwan, 43, dömdes den 30 september till ett års fängelse på grund av att han “förolämpat” kungen och ytterligare tre månader för att ha “uppmanat till en olaglig sammankomst”.
Mahdi Sahwan greps den 7 juli på grund av tal han höll den 5 juli under en serie politiska möten. Antalet gripna i Bahrain som har använt sin yttrandefrihet ökar samtidigt som samvetsfångar och civila aktivister sitter kvar i fängelser.
I november 2011 lovade regeringen att följa rekommendationerna från den oberoende kommissionen BICI om att ställa personer inför rätta om de misstänks för att ha begått brott mot mänskliga rättigheter. Dessa löften har inte infriats.
Den 9 september undertecknade 47 länder i FN:s råd för mänskliga rättigheter ett uttalande där de uttrycker oro för de pågående kränkningarna av mänskliga rättigheter i Bahrain.
Amnesty anser att Mahdi Sahwan är en samvetsfånge som omgående ska friges.

Skriv till
King
Shaikh Hamad bin 'Issa Al Khalifa
Office of His Majesty the King
P.O. Box 555
Rifa'a Palace, al-Manama
Bahrain
Fax: +973 1766 4587 (det kan vara svårt att komma fram)

Your Majesty,

May I express my concerns regarding Mahdi Sahwan, a political activist who was sentenced by a Lower Criminal Court in Manama to one year's imprisonment for ”insulting” the King and three months' imprisonment for ”calling for an illegal gathering”.

I call on Your Majesty to release him on the basis that the only charges against him should not be considered criminal offences and contravene Bahrain's obligation to uphold the rights to freedom of expression and peaceful assembly. He may thus be a prisoner of conscience.

I also call for assurances that he is protected from torture and other ill-treatment and that he has regular access to his family and lawyer.

Lastly, I urge that laws that criminalize the peaceful exercise of the right to freedom of expression are repealed.
Respectfully yours,

Sammanfattning av brevet på svenska

Ers majestät,
Jag vill uttrycka min oro när det gäller Mahdi Sahwan, en politisk aktivist som dömts av domstol i Manama till ett års fängelse för att ”ha förolämpat” kungen och tre månaders fängelse för att ”ha uppmanat till olaga sammankomst”.
Jag uppmanar ers majestät att frige honom där de enda anklagelser som har riktats mot honom inte borde betraktas som brott och strider mot Bahrains förpliktelser att respektera rätten till yttrandefrihet och fredliga sammankomster. Mahdi Sahwan kan därför vara en samvetsfånge.
Jag begär också försäkringar om att han inte torteras och att han får regelbunden kontakt med sin familj och advokat.
Till sist vill jag kräva ett avskaffande av lagar som kriminaliserar fredligt användande av yttrandefriheten.


Fatta Pennan | 2013-10-25
Även publicerade i AmnestyPress #4/2013