Bahrain: Tortyr efter protest i samband med Formel 1

Fatta Pennan | 2013-09-11
Även publicerad i AmnestyPress #3/2013

Nafeesa al-‘Asfoor, 31, och Rayhana al-Mousawi, 38, greps den 20 april vid en fredlig protest i samband med motortävlingen Formel 1 som hölls i Bahrain. De sitter nu i ett kvinnohäkte i staden Issa. De bägge aktivisterna har berättat för sina familjer att de utsatts för tortyr och tvingats skriva under erkännanden. Åklagaren förbereder nu åtal för ”medlemskap i terroristgrupp” och planer på att ”placera en sprängladdning på racerbanan”.
Nafeesa al-‘Asfoor har hälsoproblem och familjen är orolig för att hon nekas adekvat vård. Rättegången mot de båda kvinnorna väntas påbörjas under september. Den 6 augusti utfärdade kungen ett dekret där alla demonstrationer i huvudstaden Manama förbjuds.

Skriv till
King
Shaikh Hamad bin ‘Issa Al Khalifa
Office of His Majesty the King
P.O. Box 555, Rifa’a Palace, al-Manama,
Bahrain
Fax: +973 1766 4587

Your Majesty,
Allow me to express my concern at the detention of Nafeesa al-‘Asfoor and Rayhana al-Mousawi. They were arrested on April 20 while they were participating in a peaceful protest against the imprisonment of Bahraini political activists. The women claim that they were tortured and otherwise ill-treated by the police. They were forced to sign confessions which they later withdrew.
If Nafeesa al-‘Asfoor and Rayhana al-Mousawi are held solely for exercising their rights to freedom of expression and assembly, I urge that they immediately and unconditionally be released.
The allegations of torture and ill-treatment must promptly and independently be investigated, and anyone found responsible for abuses must be brought to justice.
According to my information, Nafeesa al-‘Asfoor has been denied adequate medical care for her health problems, and I urge Your Majesty to ensure that she is provided with necessary medical attention, including access to specialised hospitals.
Respectfully,

Sammanfattning av brevet på svenska
Jag vill uttrycka min oro över fängslandet av Nafeesa al-‘Asfoor och Rayhana al-Mousawi. De greps den 20 april i samband med en fredlig protest mot fängsladet av politiska aktivister i Bahrain. De båda kvinnorna uppger att de har utsatts för tortyr och misshandel av polisen. De tvingades underteckna bekännelser som de senare tog tillbaka.
Om Nafeesa al-‘Asfoor och Rayhana al-Mousawi är fängslade enbart för att de har utnyttjat sin yttrande - och mötesfrihet ber jag er att omedelbart och villkorslöst frige dem.
Uppgifterna om tortyr och misshandel måste utredas och den som befinns skyldig måse ställas inför rätta.
Enligt vad jag har förstått så har Nafeesa al-‘Asfoor nekats vård för sina medicinska problem och jag ber ers majestät att att se till att hon får vård.

Datum: Kontakta Amnesty Press om du tänker skriva efter 4 oktober.

Fatta Pennan | 2013-09-11
Även publicerad i AmnestyPress #3/2013