USA: Soldat dömd för krigsvägran

Fatta Pennan | 2013-05-29
Även publicerad i AmnestyPress #2/2013

Menige soldaten Kimberly Rivera har dömts till tio månaders fängelse av en krigsrätt och avsked från armén på grund av dåligt uppförande. Kimberly Rivera erkände sig skyldig till att ha deserterat i början av år 2007 då hon hade permission från tjänstgöring i Irak. Hon flyttade till Kanada och begärde flyktingstatus då hon av moraliska skäl inte längre ville delta i kriget i Irak.
Kimberly Rivera uttalade offentlig kritik mot USA:s krig i Irak men de kanadensiska myndigheterna beslöt att avslå hennes asylansökan och i september 2012 deporterades hon till USA. Amnesty anser att hon är samvetsfånge som ska friges omedelbart och villkorslöst då rätten att av samvetsskäl vägra delta i militärtjänst finns i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter.
Kimberly Rivera befinner sig för närvarande i Colorado Springs men kommer troligen att avtjäna sitt straff i närheten av San Diego. Hon är gravid och har tidigare fyra barn.

Skriv till
Commanding General 4th ID and Fort Carson
Major General Paul J. LaCamera
Public Affairs Office
1626 Ellis Street
Ste. 200, Bldg 118
Fort Carson, CO 80913, USA
Fax: +1 719 526 1021

Dear Major General LaCamera,
I sincerely hope that you will take the time to consider my concerns in the following case. According to my information, Private First Class Kimberly Rivera will serve 10 months in prison following sentencing at her court martial on 29 April 2013.
As Amnesty International considers her to be a prisoner of conscience, jailed for her conscientious objection to participation in the armed conflict in Iraq, I hereby urge that she be released immediately and unconditionally.
At the very least, I appeal to you to grant PFC Kimberly Rivera an early release from confinement on humanitarian grounds due to her pregnancy.
Sincerely yours,

Sammanfattning av brevet på svenska
Jag hoppas verkligen att ni kan ta er tid att lyssna på min oro i detta fall. Enligt min kännedom ska menige soldat Kimberly Rivera avtjäna tio månader i fängelse efter att hon dömts i krigsrätt den 29 april. Amnesty International betraktar henne som samvetsfånge då hon av samvetsskäl vägrat att delta i den väpnade konflikten i Irak och jag ber er därför att frige henne omedelbart och villkorslöst.
Jag ber er åtminstone att av humanitära skäl avkorta Kimberly Riveras straff då hon är gravid.

Fatta Pennan | 2013-05-29
Även publicerad i AmnestyPress #2/2013