TEMA PRIDE: Polisbrutalitet mot HBT-personer i USA och Sverige

reportage | 2006-08-04

På tisdagen hölls i Pride House i Mariaskolan i Stockholm ett seminarium anordnat av Amnestys specialgrupp för frågor som rör homo- bi och transpersoner (HBT-personer). I fokus stod Amnestys amerikanska sektions rapport "Stonewalled"; en rapport som handlar om polisövervåld och trakasserier mot HBT-personer i USA.

Seminariet inleddes av David Langlet från HBT-gruppen, som gav en sammanfattning av Amnestys rapport. Han började med att ge exempel på ett av de främsta problemen, nämligen att poliser ofta förväntar sig att HBT-personer är kriminella. Denna fördom drabbar särskilt svarta och transpersoner. Kvinnliga transpersoner betraktas dessutom som prostituerade.

De vanligt förekommande fördomarna om HBT-personer i det amerikanska samhället gör det svårare för många av dem att opponera sig mot kränkningar.

  • Om man har en trång moralisk tvångströja, är det svårt att opponera sig och slå tillbaka, förklarade David Langlet.

Poliser i USA utsätter ofta HBT-personer för verbala och ibland fysiska kränkningar och övergrepp. David Langlet påpekade att de fördomar och den nedvärderande syn som många poliser visat sig ha, resulterar i attityder som ”att slå bögar är inget problem eftersom de gillar det. Bögar vill bli slagna”. Med den attityden som utgångspunkt, är det naturligtvis svårt att lösa problemet med polisövervåld och trakasserier mot HBT-personer.

Det är även vanligt att lesbiska blir behandlade ”som män” av poliser, det vill säga med extra hårda tag och ofta fysiskt våld. Polisens attityd är ofta att de bör ta i med hårdhandskarna, eftersom lesbiska ”vill behandlas som män”.

Att transsexuella kvinnor blir utsatta för starkt nedsättande uttryck av polisen är inte ovanligt. Ju mer en människa avviker från de etablerade könsnormerna i samhället, desto större risk är det att personen blir utsatt för trakasserier. Transpersoner blir dessutom ofta föremål för ”könsbestämmande” kroppsundersökningar.

David Langlet från Amnestys HBT-grupp.

De HBT-personer som blir utsatta för våld i sina relationer, tvekar ofta att ta kontakt med polisen eftersom de oroar sig för att deras identitet ska spridas. De som kontaktar polisen ändå, blir enligt rapporten sällan tagna på allvar. Exempelvis anses personen själv bära skulden för brottet. Det är dessutom vanligt att kvinnor inte anses kunna vara förövare, eller män offer. Även när det gäller hatbrott läggs skulden ofta på offret.

Utkastade från hemmet

David Langlet berättade vidare att HBT- personer som tillhör redan utsatta grupper, såsom invandrare, hemlösa, prostituerade och yngre personer, löper större risk att bli utsatta för våld och diskriminering.

  • Över hälften av alla yngre HBT-personer uppgav enligt rapporten att de utsatts för diskriminering hemma, sade David Langlet.

Många unga blir utkastade från hemmet när de berättar om sin sexuella läggning, vilket leder till att många HBT-personer bor på härbärgen. Därifrån är det lätt att hamna direkt på gatan, och därmed i samhällets bottenskikt.

Vad kan man då göra åt det utbredda problemet med polisövervåld och brutalitet mot HBT- personer? I Amnestys rapport finns en rad rekommendationer om förändringar och förbättringar som bör göras.

Exempelvis bör det vara förbjudet att betrakta HBT-personer som kriminella på grund av deras identitet, och myndigheter måste markera att övergrepp inte tolereras. De anklagelser som görs mot poliser måste utredas noggrant och med en neutral utgångspunkt. Dessutom är det många gånger en fördel om anmälningar kan göras anonymt.

Vidare behövs mer konkreta riktlinjer för rapportering och handläggning av övergrepp mot HBT-personer. Den som befinns skyldig till övergrepp måste även bli straffad.

Förebyggande arbete viktigt

Det är otroligt viktigt med förebyggande arbete, sade David Langlet med eftertryck. Polisutbildningen bör involvera HBT- organisationer, samtidigt som det är viktigt att utbildarna är professionella, och gärna poliser själva. Likaså är fort- och vidareutbildning inom poliskåren viktigt, så att även äldre och högt uppsatta poliser blir mer insatta i frågor som har att göra med HBT-personer. Mänskliga rättigheter bör finnas på schemat i både grundutbildningen, fort- och vidareutbildningen.

En person ur publiken undrade hur situationen ser ut i Sverige när det gäller polisövergrepp mot HBT-personer.

  • Det finns ingen laglig grund för poliser här att göra samma saker som många poliser i USA gör, men det är samtidigt lätt för dem att vara nedvärderande och låta sina åsikter lysa igenom, svarade David Langlet.

Mariaskolan i Stockholm förvandlas under Prideveckan
till Pride House.

Svenska poliskåren

På andra delen av seminariet berättade polisinspektör Riikka Asmundsson, och två handläggare från arbetsmiljösektionen på Polismyndigheten i Stockholms län, mer om hur det ser ut i Sverige när det gäller polisens hantering och attityder mot HBT-personer.

  • Amnestys rapport är fruktansvärd läsning, men vi ser inte precis samma saker hända i Sverige, sade Ulrika Kvarnström som är arbetsmiljöhandläggare på Polismyndigheten.

Mångfaldshandläggare Emma Ravald berättade att inga anmälningar om kränkningar av HBT-personer har gjorts mot polisen under 2006, men detta behöver inte innebära att sådana kränkningar inte sker. Gjorde Amnesty en likadan rapport som gjorts i USA, om situationen i Sverige, skulle troligen en hel del komma fram som man inte vet om idag, menade hon.

Ulrika Kvarnström fyllde i:

  • Vi vill veta när sådana saker sker, annars kan vi ju inte göra någonting åt det.

Hon uppmanade alla HBT-personer att göra en anmälan om de känner att de har blivit kränkta av polisen.

  • Vi måste få cheferna inom polisen att ta sitt ansvar på det här området, underströk Ulrika Kvarnström. Verbala eller fysiska kränkningar får inte ske hos polisen, och det är något som måste göras klart.

Ulrika Kvarnström ser dock en förändring hos polisen i allmänhet.

  • Många poliser har vågat börja bli mer öppna, och börjat samtala mer om dessa saker, sade hon.

Att HBT-personer finns även i poliskåren, är något som många människor inte verkar tänka på. Riikka Asmundsson, som är öppet lesbisk, sade att hon märker många fördomar hos folk i allmänhet i sitt jobb som polisinspektör.

  • Folk måste inse att poliser också är människor, att vi måste få se ut som vi vill och stå för vår sexuella läggning utan att bli bemötta med mindre respekt, förklarade hon. Men helst vill människor tyvärr att man som polis inte ska sticka ut.

Polisinspektör Riikka Asmundsson, arbetsmiljöhandläggare Ulrika Kvarnström och mångfaldshandläggare Emma Ravald pratade på seminariet om polisens bemötande av HBT-personer i Sverige.

Emma Ravald och Ulrika Kvarnström tror på bemötandeutbildning, yrkeshandledning och på vikten av att prata i grupper om faktiska situationer som man som polis har varit med om.

Riikka Asmundsson berättade om attityder när det gäller HBT-personer och -frågor, som hon har stött på bland många manliga heterosexuella poliser. Bland annat har vissa av dem undrat vilken dag på året som de ska få gå ut och paradera, liksom HBT-personer gör i Pridetåget.

  • Den dagen de heterosexuella männen i poliskåren är i minoritet, får de självklart gå ut och demonstrera, sade Riikka Asmundsson. Tanken framkallade skratt hos flera i publiken.

Emma Ravald inflikade dock att flera straighta poliser ur poliskåren deltar i Pridetåget varje år.

Den 3 och 4 augusti arrangerar Rikspolisstyrelsen och Polismyndigheten i Stockholms län ett gaypolissymposium för tredje året i rad, där bland annat frågor som behandlar polisens bemötande mot HBT-personer ska diskuteras. Rikspolisstyrelsen har även gett ut broschyren ”En handledning för att förbättra stödet till offer för homofobiska hatbrott”.

Text och bild: Marika Åkermalm, praktikant Amnesty Press och media

Läs mer om Pride och HBT-frågor:

Länk till Amnestys rapport Stonewalled

Stockholm Prides hemsida

Amnestys HBT-grupp

Ny asylpraxis måste ge hbt-personer skydd (Amnesty pressnotis, 4 augusti 2006)

Lettland säger nej till diskriminering på grund av sexuell läggning (Amnesty pressnotis, 26/6 2006)

Amnestys oro över situationen för HBT-personer i Polen (9 juni 2006)

Recension av Lars Gårdfeldts doktorsavhandling Hatar gud bögar?

reportage | 2006-08-04