Susan Faludi söker svar på den kvinnofientliga reaktionen som kom efter 11 september

reportage | 2008-10-02

Susan Faludi försöker förstå hur det kom sig att kriget mot terrorismen också blev ett krig mot kvinnors rättigheter. USA reagerade som om det var kärnan av det amerikanska samhället som attackerats, därför skulle amerikansk kultur och tradition skulle försvaras till varje pris. Detta resulterade i återkomsten av den manliga hjälten och feminismens död.

Måndagen den 29 september gästades Arenagruppen av en av USA:s mest kända feministiska författare, Susan Faludi. Hon är i Sverige för att tala om sin senaste bok, Den amerikanska mardrömmen – Bakhållet mot kvinnorna. I boken behandlar hon varför kriget mot terrorismen blev ett krig mot feminismen och en tillbakagång för kvinnors situation i USA. __

Susan Faludi under sitt besök i Stockholm. Foto: Emma Mossberg

Hon välkomnas av Devrim Mavi, redaktör för tidskriften Arena, som intygar hur uppskattat hennes besök är.

  • I USA vinner man knappast några popularitetstävlingar med att vara feminist; man får vara glad om man accepteras, svarar Susan Faludi snabbt.

Efter terrorattackerna den 11 september 2001 hände något i USA som inte många var medvetna om. Det blev ett mycket lustigt svar på det som hände, där framträdande kvinnor och kvinnorörelsen i stort fick utstå otaliga attacker. Hon säger att USA reagerade som om det var landets kultur och traditioner som angripits. Därför var det traditionella ideal som till varje pris skulle försvaras.

Susan Faludi beskriver hur hon häpnat över de uttalanden som gjorts i amerikansk media. Kvinnor, speciellt i maktpositioner, nedvärderas och uppmanas att träda tillbaka. Hon tar Hillary Clinton som ett exempel, och nämner några beskrivningar hon tilldelats: satan, Lady Macbeth, she-devil, anti-christ etc.

Hillary Clinton, när hon fortfarande hade chans att bli demokraternas presidentkandidat.

Samtalet leder snabbt in på den pågående valkampanjen. Hon uttrycker sig positivt om Barack Obama, och erkänner att han inte har spelat det ”traditionella maskulina spelet”. Han har, till skillnad mot John McCain, avhållit sig från att skryta om sina krigsbravader och posera i kamouflagedräk. För det har han i media fått utstå kritik om att vara ”girlish” och ”a starlet obsessing of his waistline”. John McCain har anklagat Barack Obama för hans kändisstatus, då inte för att vara någon Tom Cruise utan snarare en Paris Hilton.

  • Här ser vi hur man använder det kvinnliga för att beskriva något som negativt, säger Susan Faludi.

En annan tendens under senare år är att man beskrivit feminismen som orelevant. Den allmänna opinionen låtsas som om bristen på jämställdheten inte skulle vara ett problem.

  • Bushadministrationen har inte varit någon vän till kvinnors rättigheter. Exempelvis har vi gått bakåt när det gäller föräldraledighet, barnbidrag och abortfrågan, säger Susan Faludi.

Hon ger en rad exempel på hur kvinnor har fått det sämre i USA. En tredjedel av av alla kvinnoledda hushåll är fattiga, det är betydligt mer sannolikt att kvinnor har extremt låg inkomst och det är dubbelt så troligt att kvinnor inte har råd med mat och sjukvård. Dessutom har antalet kvinnor på ledande maktpositioner och kvinnors löner jämfört med mäns löner har sjunkit betydligt de senaste fyra åren.

Susan Faludi talar om en ”stenålderssyn” på kvinnor i offentliga sammanhang. Andelen kvinnliga politiska ledare befinner sig i USA på lägre nivåer än i många länder i tredje världen. Endast 16 procent av kongressledamöterna är kvinnor.

Här i den amerikanska kongressen finns endast 16 procent kvinnor.

Samtalet återgår till utvecklingen som följde efter 11 september. Susan Faludi berättar hur hon blev uppringd av en journalist bara några dagar efter attacken för att ge ett uttalande om händelsen. Det som förundrade Susan Faludi mest var att journalisten hävdade att händelsen med all säkerhet skulle föra feminismen bort från den allmänna debatten.

Uttalandet blev startskottet för hennes fortsatta forskning om vad det var som hade inträffat. Susan Faludi ville analysera varför media helt plötsligt levererade mängder med artiklar om ”återkomsten av den manliga hjälten och feminismens död”.

Kvinnorna fick en mängd order förmedlat via massmedia; de skulle stanna hemma och återerövra den traditionella kvinnorollen. Kvinnors uppgift var att gifta sig och vara en god äkta maka. De störtade tvillingtornen liknades med ett 30 års långt äktenskap som stått starka tack vare varandra. Artiklar skrevs om hur ogifta kvinnor inte skulle ha någon att ringa när deras plan blev kapat.

Männen fick även de sina order; att vara en machofigur, en hjälte, som skulle skydda sin kvinna och det amerikanska samhällets traditioner. Det var av yttersta vikt att leva upp till idén om ”den starka mannen”.

Susan Faludi beskriver hur kvinnorna hölls borta från debatten, och beskylldes för att vara den svaga länken inom många offentliga områden, speciellt i det militära. I Newsday skrev Martin van Crevald: ”Nu, när ett liv i fred inte längre kan garanteras, är det troligt att en av de viktigaste förlorarna blir feminismen, som delvis bygger på den falska föreställningen att en vanlig kvinna är lika väl lämpad att försvara sig som en vanlig man”. Och när Susan Sontag i the New Yorker manade till besinning jämfördes hon med Usama bin Ladin.

  • Det som inträffade efter 11 september bevisar att genus är centralt i allt det som händer. Det är viktigt att man studerar samhällsfrågor genom en genuslins, säger Susan Faludi.

Historien går igen. Olika variationer om hur en John Wayne-karaktär ska rädda den försvarslösa kvinnan återupprepas. Det finns en mytologi som omgärdar det amerikanska samhället, där den vita mannen ska försvara den vita jungfrun. Från att ha varit indianer som varit hotet, har det övergått till svarta för att nu gestaltas av muslimer.

Ett exempel kan hämtas från två kända kvinnoöden från Irakkriget. Den ena är Jessica Lynch, som skadades och togs tillfånga i Irak, och den andra är Lynndie England, som blev känd för att ha torterat fångar i Abu Ghraib-fängelset .

Jessica Lynch fick gestalta den goda flickan som felaktigt befann sig i kriget, och givetvis råkade illa ut. Media rapporterade om hur hon blivit våldtagen och illa behandlad under sin fångenskap. Verkligheten var dock en helt annan, i själva verket hade läkare vid det irakiska sjukhuset hon vårdades på försökt återlämna henne till amerikanerna. Den reporter som skrev boken om Jessica Lynch, beskrev hur hon blev våldtagen även då hon själv hävdade att det inte var sant. Det var, enligt honom, ”viktigt att allmänheten fick veta vad som händer med kvinnor som deltar i krig”.

På andra sidan av samma mynt finns historien om Lynndie England. Hon var den som fick ta det hårdaste fallet efter Abu Ghraib-skandalen. Hon blev gestaltad som satan, som stod i motsats till den goda flickan. Historien berättar att bra kvinnor råkar illa ut och dåliga förvandlas till ohyggliga monster.

Susan Faludis senaste bok.

Susan Faludi gör upp med en rad lögner och myter kring manlighet, makt och kriget mot terrorismen. Hon säger att hon vill visa på sambanden mellan dessa och försöka förstå den kvinnofientliga reaktionen som kom efter 11 september.

Av: Emma Mossberg

reportage | 2008-10-02