Amnesty vill förändra fattigdomsdebatten- kampanjstart idag

reportage | 2009-05-28

Den 28 maj lanserade Amnesty sin nya globala kampanj ”Fattigdom-en rättighetsfråga” som ska uppmärksamma kopplingen mellan människorättskränkningar och fattigdom. Lanseringen i Sverige hölls på Mynttorget i Stockholm där representanter från Amnesty visade upp de tematiska projekt som ska behandlas inom ramen för kampanjen; mödradödlighet, slum och företagsansvar. Amnesty passade också på att samla in underskrifter till regeringen i Sierra Leone, ett land där mödradödlighet är mycket vanligt.

Vid lunchtid under torsdagen den 28 maj samlades anställda och aktivister från Amnesty på Mynttorget för att inleda den nya kampanjen som syftar att förändra debatten om fattigdom. Amnesty menar att fattigdom och människorättskränkningar är starkt kopplade till varandra och att det ena ofta leder till det andra. I sitt tal förklarade Katarina Bergehed, kampanjsamordnare på Amnesty, att fattigdom inte bara handlar om brist på pengar.
- Människor i fattigdom beskriver hur deras livssituation förvärras genom att de diskrimineras och förnekas sina rättigheter. Fattigdom är ett resultat av beslut som fattas av de som har makt att påverka människors liv- det vill säga regeringar och ekonomiska aktörer, sade hon.

Ett av kampanjens tematiska projekt var mödradödlighet.

För att demonstrera hur allvarlig situationen kan se ut för fattiga kvinnor som tvingas genomgå graviditet och förlossning utan tillgång till sjukvård hade man lagt ut en smutsig madrass bredvid en skottkärra som fick agera ambulans. Meningen var att visa att dessa kvinnor ofta måste föda sina barn under usla förhållande och att det inte finns möjlighet till transport till sjukhus. Katarina Bergehed berättade om Hawa Dabor från Sierra Leone som varit gravid med tvillingar och som avled i mödradödlighet i Sierra Leone:
- En av åtta kvinnor dör av mödradödlighet i Sierra Leone, trots att de flesta dödsfallen kunnat förhindras om de fått vård.

Katarina Bergehed gick vidare med att berätta om hur fattiga människor som lever i slum ofta tvångsvräks.
- I januari i år gick kambodjanska säkerhetsstyrkor in i ett område i centrala Phnom Penh och tvingade bort människorna som bodde där med våld och tårgas. Endast omkring 30 av de hundratals invånarna erbjöds någon annan typ av bostad som kompensation och då flera mil från centrum.

Amnestys kampanjsamordnare Katarina Bergehed berättade om kopplingen mellan människorättskränkningar och fattigdom.

Amnestys tredje tema inom kampanjen handlar om företagsansvar, det vill säga att företag ska ta ansvar för att människor inte kränks i samband med att företag bedriver sin verksamhet.
- 1984 skedde en olycka i Bhopal i Indien där en fabrik släppte ut massvis med kemikalier. 10 000 människor dog omedelbart och under de kommande 20 åren avled 15 000 ytterligare. Trots att detta inträffade för 25 år sedan är området ännu inte sanerat och över 100 000 människor har allvarliga hälsoproblem på grund av detta. De har varken fått upprättelse, vård eller kompensation.

Katarina Bergehed förklarade vad kvinnan i Sierra Leone, människor som tvångsvräks i Kambodja och människorna som dog efter olyckan i Bhopal har gemensamt:
- De har alla fått sina mänskliga rättigheter kränkta just för att de är fattiga. Och de har inte fått upprättelse. Nu ska vi stoppa de människorättskränkningar som leder till och håller kvar människor i fattigdom! Det är ingen slump att världens fattigaste länder också är de mest odemokratiska. De fattiga människorna måste få sina röster hörda och ges möjlighet att själva försvara sina rättigheter.

Under lanseringen samlade Amnesty in namnunderskrifter till Sierra Leone där mödradödligheten är mycket hög.

Hon avslutade med att fattigdom inte är någonting ofrånkomligt.
- Fattigdom beror på politiska beslut, det skapas av men kan också bekämpas av människor. Och det kommer inte att ske genom välgörenhet. De som lever i fattigdom måste ha en aktiv roll och delta i processer, beslut och lösningar som påverkar deras liv. Amnesty kommer att jobba för att regeringar och företag som kränker de mänskliga rättigheterna ställs till svars!

Text: Louise Sundström Foto: Jasin Abdulssmed

reportage | 2009-05-28