Taiwan kan bli först i Asien: Heta känslor när samkönade äktenskap diskuterades

Prideparaden i Taipeh, som har hållits sedan år 2003, är den största i östra Asien. Foto: Wikipedia

Tiotusentals personer samlades den 26 december utanför Taiwans parlament i huvudstaden Taipeh när ledamöter i justitieutskott i Yuan, parlamentet, samlades för att ta ställning till om samkönade äktenskap ska legaliseras i Taiwan. Enligt den statliga nyhetsbyrån Central News Agency gick utskottsledamöterna igenom olika versioner av tillägg till de civilrättsliga lagarna som skulle behövas.

Förslaget om att legalisera samkönade äktenskap i Taiwan kommer från Yu Mei-nu och Julian Kuo, två parlamentsledamöter från det styrande partiet DPP (Demokratiska progressiva partiet). Förslaget har fått bifall vid en första behandling i parlamentet. Efter utskottets behandling ska frågan sedan upp för beslut i parlamentet ytterligare två gånger. Taiwans president Tsai Ing-wen, som våren 2016 blev Taiwans första kvinnliga president, stödjer förslaget.

Politiker inom DPP uttryckte en förhoppning att Taiwan i mitten av nästa år ska bli det första land i Asien som tillåter samkönade äktenskap. Landet har en stark hbtq-rörelse och den årliga Prideparaden i Taipeh räknas som östra Asiens största parad och brukar locka närmare 100 000 deltagare.

I samband med utskottsbehandlingen den 26 december uppgav hbtq-organisationer att 30 000 personer demonstrerade för samkönade äktenskap, rapporterar Sydney Morning Herald. Med plakat som ”Jämlika äktenskap, grundläggande mänsklig rättighet” krävdes att alla äktenskap ska få samma status. Justitieminister Chiu Tai-san sade den 26 december att regeringen har studerat en möjlighet att samkönade äktenskap skulle kunna få en speciell status men hbtq-rörelsen vill att alla äktenskap får samma villkor.

I de flesta länder i Ostasien och Sydostasien är samkönat sex avkriminaliserat. I Vietnam beslöts år 2015 att tillåta samkönade äktenskap men dessa äktenskap har inte samma lagliga skydd som heteroäktenskap.

Även motdemonstranter fanns på plats i Tapieh och en del försökte klättra över en grind till parlamentet och stoppades av polis. ”Äktenskap och familj; Folket bestämmer” var ett av budskapen och motståndarna varnar för att familjevärden och social stabilitet hotas om samkönade äktenskap blir tillåtna.

Efter kommunistpartiets seger i inbördeskriget i Kina 1 oktober 1949 flydde nationalistregeringen under ledning av Chiang Kai-shek till Taiwan (då ofta kallat Formosa). Kuomintang-partiet, KMT, höll i decennier landet i ett järngrepp innan demokratiska reformer genomfördes. ”Republiken Kina” behöll Kinas plats i FN till år 1971 då ”Folkrepubliken Kina” övertog platsen. Taiwan har diplomatiska förbindelser med ett 20-tal länder medan resten av världen erkänner Folkrepubliken Kina som hävdar att Taiwan är en del av Kina.

Den 21 december beslöt den afrikanska östaten São Tomé och Príncipe att bryta med Taiwan och Taiwan anklagade då Kina för använda ekonomiska löften. Kina och Taiwan anses bägge använda löften om bistånd som ett sätt att få diplomatiskt stöd. Taiwans enda afrikanska vänner är nu Burkina Faso och Swaziland.

Ulf B Andersson

29 december 2016

Ulf B Andersson
Amnesty Press